Inre omställning – det är möjligt att skapa en vacker värld

När

1 juli - 2 juli    
Hela dagen

Var

Sörby Naturhälsogård
Sörby Hovgård 232, Vessigebro, Halland, 311 65 , Halland

Event Type

Laddar Karta...

För första gången erbjuds nu internationella Transition Networks kurs om inre omställning på svenska. Inre omställning kan beskrivas på många olika sätt. Det kan handla om att vi på djupet behöver titta på vårt samhälles världsbild, kultur och värderingar som tagit oss hit där vi är idag, snarare än att bara skrapa på ytan med tekniska förändringar som inte kommer åt grundproblemen. Det kan också handla om oss, om hur vi mår i omställningen och hur vi stöttar varandra och andra att orka känna allt det som finns att känna kring de utmaningar och möjligheter som vår tid erbjuder. Inre omställning handlar även om psykologi och försvarsmekanismer, grundläggande behov, perspektivförskjutningar, naturkontakt, personlig resiliens, behovet av fördjupade relationer och visioner om hur alternativen som vi längtar efter ser ut.

Kursen omfattar möten med dig själv och andra, empatiska och intuitiva övningar, kreativa aktiviteter och reflektion i naturen. Kursen bygger på inspiration från bland andra Charles Eistenstein och Joanna Macy samt influenser från ekopsykologi, zencoaching, nonviolent communication samt ledarskapsutveckling. Kursens teoretiska ramverk utgår från de tankar kring ”inner transition” som Transition Network (med bas i Totnes, England) utvecklat.

Inre omställning handlar om att titta lite mer på hur vi tänker och hur vi kan tänka för att ställa om oss själva, varandra och samhället till något som vi verkligen gillar.

Hur ser vår längtan ut, vad är ett gott liv för mig och hur kan det bli verklighet?

Hur gör vi med känslan av maktlöshet och otillräcklighet?

Hur kan jag engagera mig utan att själv förlora hoppet och ge upp?

Plats: Sörby naturhälsogård i Halland
Ledare: Liselotte Bergenzaun Abel och Amanda Martling
Kostnad: 1000 kr inkl. mat och logi
Anmälan: är bindande och görs till Amanda, amanda@ollga.se eller
Liselotte, info@sorbynaturhalosgrad.se

I samverkan med Sörby sambruk, Omställningsnätverket och Studiefrämjandet.

Detta är första gången Omställningsnätverket ger denna kurs i inre omställning: http://omställning.net/kurser/inre-omstallningskurs/