Välkommen!

Välkommen till Omställning.net! Här är en kort introduktion av vad webbplatsen erbjuder dig som är eller vill bli engagerad i omställningsarbete:

  • Nätverket – förteckningen över alla registrerade medlemmar på Omställning.net
  • Grupper – det sätt som medlemmar kan organisera sig för att diskutera, dela filer med varandra osv
  • Diskutera – platsen för diskussionstrådar, av vilka många är kopplade till en Grupp
  • Kalendarium – här lägger medlemmarna in kommande evenemang och aktiviteter
  • Kurser – vi erbjuder olika typer av omställningskurser, läs mer om dessa här

Välkommen!