Vi har flyttat! Du hittar oss numera på www.omstallning.net (utan "ä" alltså)

Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen.

  • Hur kan vi ta hand om varandra och samtidigt minska resurskonsumtionen?
  • Vad ger välbefinnande och mening?
  • Vilken framtid kan vi skapa tillsammans där vi bor?

Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration. Vi testar nya sätt att göra saker bortom den fossila ekonomin. Omställningsrörelsen finns i över 50 länder världen över. I Sverige finns Omställningsnätverket.