Kursledarutbildning för Omställningskurserna

När

13 november - 16 november    
Hela dagen

Var

Spegelsalen, Studiefrämjandet
Kungsgatan 2, Alingsås

Event Type

Laddar Karta...

Kursverksamheten är Omställningsrörelsens smörjmedel. När allt fler får verktygen i sina händer och får möjlighet att uppleva det kraftfulla i koplingen mellan inre- och yttre omställning, när vi möts, utforskar, skrattar och gråter tillsammans, får vi den kraft som får Omställningsrörelsen att lyfta. Därför behövs Omställningskurser. Och därför behövs fler kursledare som kan hålla i dessa kurser!

Omställningkurserna spänner över mycket, vilket ställer höga krav på kursledarna. Kursledarna behöver kunna:

 • Kontext: oljetopp, klimatförändring, ecosystem, fördelning, ekonomi
 • Systemtänkande – permakultur, resiliens, paradigmskifte
 • Grupper och organisationer – gruppdynamik, organisationsstrukturer, inkluderande arbetssätt och strukturer
 • Tillgång till olika sätt att facilitera en grupp och förståelse av när man använder vilket.
 • Omställningens faser, steg, ingredienser
 • Kunskap om hur man engagerar lokalsamhället och ökar medvetenheten, planerar och bjuder in till evenemang, nätverkar och skapar samverkan.
 • Visionsarbete, varför det är viktigt och hur man gör det.
 • Psykologiska modeller – beroendepsykologi, förändring, värderingar och engagemang. Hur dessa modeller kan användas i omställningsarbete.
 • Hantera djup. Det handlar om din förmåga att känna, härbärgera och ge utrymme för  starka känslor  och förmågan att skapa en trygg miljö som gör att deltagare vågar gå utanför sin bekvämlighetszon, att formge och facilitera övningar som berör på djupet.
 • Hur man strukturerar och levererar en presentation. Förmåga att ge klara och inspirerande presentationer. Hur man ger feed-back till deltagare kring denna förmåga.

Alla dessa förmågor tränas under den fyra dagar långa kursen. Men du behöver ha en stark grund i de flesta av de här förmågorna redan innan du kommer till utbildningen. Kursen vänder sig till dig som

 • har den kompetens som behövs,
 • har förankring i Omställningsrörelse,
 • är inställd på att efter avslutad utbildning hålla kurser.

Kursen leds av Sophy Banks och Naresh Giangrande från Transition Network, d.v.s. de personer som skapat omställningskurserna. Kursen hålls på engelska.

Kursavgiften är 2000 kr och inkluderar alla måltider. Boende bokar och betalar du själv på vandrarhemmet eller hotell i närheten. (För de som önskar går det att övernatta i kurslokalen om man tar med liggunderlag mm.) Kursavgiften betalas kontant på plats. Uteblivet deltagande debiteras med 1000 kr. Samma sak gäller avanmälan efter den 29 oktober, om inte läkarintyg kan uppvisas.”

Intresseanmälan skickas till: ylva.lundin@storyline.se

I intresseanmälan skriver du namn, e-postadress och var du bor, för att få ansökningsformuläret tillskickat. Urvalsprocessen kommer att ske efter samma kriterier som i England inklusive en strävan efter geografisk spridning i Sverige.

Den som skickat in sitt ansökningsformulär före den 8 september kommer att få svar senast den 15 september. Beskedet kan då vara att du är antagen (om du uppfyller alla kriterier) eller att du står på väntelista (om det t ex finns många kvalificerade sökande i ditt område och vi först vill bereda plats åt kvalificerade på andra platser), eller att du inte är antagen (om vi bedömer att för mycket saknas i din bakgrund för att du ska kunna fungera som kursledare).

Ansökningar tas därefter emot och behandlas löpande fram till den 13 oktober. Därefter erbjuds återstående platser åt personer på väntelistan samt till sökande från andra länder.

Obs att genomgången kurs inte garanterar uppdrag. Uppdragen hjälps vi alla åt med att skapa!

Kursen är ett samarrangemang mellan Stödföreningen för Omställningsinitiativ, Hela Sverige ska Leva, Studiefrämjandet och  Omställning Alingsås.

 

 

Lämna en kommentar