Kurs i permakulturdesign 30-31 juli

När

30 juli - 31 juli    
Hela dagen

Var

Ecotopia Österlen
Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås, Skåne

Event Type

Laddar Karta...

Vill du leva mer självhushållande och hållbart? Vill kunna fylla dina basbehov som tak över huvudet, mat på bordet och sociala sammanhang på ett sätt som är i samklang med vår planet och alla varelser som lever här? Då kan du hitta många av nycklarna i denna kurs. Permakultur är ett designverktyg som utgår från naturens egna principer.

Permakultur är en livsfilosofi och en livsstil som upprätthåller och anlägger små paradis.

Metoden handlar om hur man blir mer självhushållande, hur man sluter kretslopp och nyttjar resurser på ett hållbart sätt. Den bygger på tänkandet kring ekologiska sammanhang och inbördes påverkan. Detta med målsättningen att utveckla bestående och självreglerande system utifrån plantor, djur och människor. Den stödjer den aktsamma hanteringen av naturen, medmänniskor och andra resurser och ger oss mer glädje och tillfredställelse i våra liv!

Permakultur är en mycket bra planeringsteknik som hjälper dig att designa trädgården med hjälp av naturens lagar.

Permakulturdesign bygger på resursinventering, kartläggning och förståelse av den plats man arbetar med dvs. vegetation, jordmån, vatten, klimat, energikällor etc. Syftet med designen är en ökning/förbättring av samtliga inblandade resurser som finns på platsen – jorden bli bördigare, mer rent färskvatten, ökad tillgång till förnyelsebar energi etc.

Denna kurs handlar om hur man designar sin trädgård. Detta med fokus på din egen trädgård eller den du drömmer om. Kursen ger dig svar på följande frågor: Hur planerar jag en självhushållningsträdgård? Hur gestaltar jag om en befintlig trädgård? Vad måste jag göra för att långfristigt minska arbetet i odlingslandet?

Kursledare Barbro Brodegger, har lång erfarenhet av att undervisa i permakultur och designa internationella projekt. Hon ledde 2009 permakulturdesignprojektet på Ecotopia. Här kan du läsa Karin Janssons artikel i tidningen Odlaren om hennes presentation av designen mitt i naturen med många praktiska moment.

Kursen vänder sig både till dig som drömmer om eller vill blir mer självhushållande. Kursen syftar både till att ge dig tillgång till ett designverktyg så att du kan sätta igång och börja designa din (dröm)trädgård direkt när du kommer hem.

Den vegetariska maten som ingår i kursen består även av gårdens vilda och odlade ekologiska grönsaker.

Mer info: http://www.ecotopia.se/sv/kalendarium-2016/2016_kurs-permakultur-del-2/

Lämna en kommentar