Det goda livet

Det goda livet

När

7 augusti - 10 augusti    
12:00 - 15:00

Var

Hirviland
Ostra Hirviland 1, Eskilstuna

Event Type

Laddar Karta...

Världen och mänskligheten står inför oöverskådliga förändringar där vi både som individer och kollektiv behöver hitta livslösningar som står i samklang med vår omgivning. Vi vet att många av oss lever sina kunskaper och gärna delar med sig till andra; vi vet att en hållbar framtid föds ur delande och samverkan med omsorg om helheten. Därför är du härmed inbjuden till en fyra dagars gemenskap där du kan dela med dig av sådant du är bra på och brinner för. Programmet kommer att bestå av det alla tar med sig; föredrag på olika teman, diskussioner, kreativa uttryck, fysiska aktiviteter och umgänge i vacker miljö. Kostnaden för alla fyra dagar är självkostnadspris för kost och logi, 1200 kronor per person. Det går även bra att delta per dag vilket kostar 400 kronor per person.
Vi arbetar efter principerna att de som kommer är de som ska vara med och det som händer är det som ska ske. För att just du ska kunna välja vad du vill dela med dig av, kommer vi att utgå från olika teman och frågeställningar varje dag.
• På torsdagen bekantar vi oss med varandra och pratar om helhetsperspektivet. Var är vi i världen idag? Hur ser ansvar och delaktighet ut i samhället? Vad är människans plats i helheten?
• På fredagen tar vi upp sfären av etik och värdegrunder. Hur ser den mänskliga gemenskapen ut och vad vill vi med den? Vad delar vi med varandra egentligen? Hur fungerar vår gemenskap med övriga levande varelser?
• Lördagen ägnas åt relationer. Vilka relationer är viktiga? Vilka roller har vi gentemot varandra? Vad är normen och hur stämmer den med vad vi behöver?
• Den sista dagen, söndagen, avslutar vi med fokus på den fysiska verkligheten. Vad betyder hälsa? Hur förvaltar vi våra egna resurser och begränsningar? Vad kan jag göra i min vardag?

Delat boende kommer att erbjudas i en medeltida paviljong för dem som vill. Det går också bra att ta med eget tält eller egen husbil/vagn. Dusch och toa finns utomhus. Det kommer att serveras frukost, lunch och middag alla dagar samt fika på förmiddag och eftermiddag.

Registrering sker genom inbetalning på bankgiro 685-6652 senast den 1 juni 2014. Vänligen skriv ditt namn och att det gäller Det goda livet.

Projektledare: Katarina Björk, 073 – 676 43 45, katarina.bjork64@gmail.com
Platsansvarig: Sisko Hirvi, 076 – 653 09 99, siskohi@gmail.com
www.hirviland.se

Lämna en kommentar