Studiecirkel – Inre omställning Värmland

När

28 september    
18:00 - 20:00

Var

Gjuteriet i Karlstad
Gjuteriet, Karlstad

Event Type

Laddar Karta...

Studiecirkel i ”Inre Omställning”

– Om att förhålla sig till en värld i kris

Miljö- och klimathot, global ekonomisk och social kris – vår tids utmaningar kan te sig övermäktiga, oroande och nedslående.

Många organisationer inom civila samhället jobbar aktivt på ett konkret plan med att skapa nya, mer hållbara lösningar för att tillgodose mänsklighetens behov av en fungerande fördelning av livsförnödenheter. Omställningsrörelsen är en sådan, vars projekt ofta är praktiska och jordnära: ekologiskt hållbar mat-, energi- och bostadsproduktion, återanvändning av resurser m.m.

Inre Omställning, en gren av Omställningsrörelsen, riktar i stället fokus mot oss själva, våra tankar och känslor. Exempel på frågeställningar kan vara: Hur kan jag hantera min sorg, ilska och frustration över världsläget? Hur kan jag förhålla mig till att många inte verkar bry sig tillräckligt, inte minst makthavarna? Vad gör jag med min egen känsla av medskyldighet, maktlöshet och otillräcklighet? Hur kan jag behålla mitt engagemang utan att förlora hoppet och ge upp, men inte heller bränna ut mig i min iver att förändra? Vad kan vi “vanliga” människor göra, enskilt och tillsammans, för att möjliggöra de förändringar som vi vet behöver ske? Hur samarbetar vi istället för att konkurrera?

Dessa ämnen utgör en viktig del av det som kallas Inre Omställning och som vi nu i höst startar en studiecirkel kring. Cirkelns teoretiska ramverk bygger på konceptet “Inner Transition”, formulerat och utvecklat sedan ca 20 år av erfarna miljö- och fredsaktivister i Totnes, England. En av dessa är Joanna Macy, vars bok vi utgår ifrån som studiematerial.

Vår cirkelledare Lars Andersson är utbildad av Debbie Warrener från England, som varit med och utvecklat Inner Transition som ämne.

Datum: 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 30/11, 14/12

Tider och veckodag: kl. 18.00-20.00, onsdagar

Lokal: Vindskupan på Gjuteriet

Kontaktperson: Välkommen att höra av dig till Sandra på mail sandra.bostrom.86@gmail.com om du är intresserad av att vara med!

Arrangörer: Omställning Karlstad och Studiefrämjandet

Studiematerial: http://www.bokus.com/bok/9781577319726/active-hope/

Länktips: http://www.transitiontowntotnes.org/
http://www.catalysingchangeagents.com/

Lämna en kommentar