Grundkurs i omställning

När

17 oktober - 18 oktober    
09:00 - 17:00

Var

Fiket, Studiefrämjandet
Kungsgatan 6, Växjö

Event Type

Laddar Karta...

Arrangörer: Naturskyddsföreningen Sydost och Studiefrämjandet

Vill du lära dig mer om varför vi behöver ställa om, och till vad?
Vill du inspireras tillsammans med andra och vill du kanske få praktiska tips och verktyg för hur du och din bygd kan börja ställa om till en mer hållbar framtid. Boka då in 17-18 oktober!

Anmälan: http://www.studieframjandet.se/Kurs/v%C3%A4xj%C3%B6/Grundkurs-Omst%C3%A4llning/423966/

Kursen är öppen för alla, men du som medlem i Naturskyddsföreningen får gå kursen till ett reducerat pris (300 kr), och om du dessutom tillhör region Sydost (Kronobergs, Kalmar, Jönköping, Östergötlands eller Gotlands län) bekostar ditt länsförbund även resekostnaderna. Kontakta kansli.sydost@naturskyddsforeningen.se för mer information kring detta.

Denna kurs ger dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån. Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:
· Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
· Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
· Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
· Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger
· Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
· Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
· Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder så som exempelvis Open Space
· Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
· Känna till syftet med en lokal Omställningsplan och hur en sådan kan skapas
· Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
· Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
· Komma hem stärkt och inspirerad

Kursledare är Pella Thiel, Jesaia Lowejko och Robert Gustavsson.

Lämna en kommentar