Ett år i Omställning: 1YT-2

När

22 september - 16 juni    
Hela dagen

Event Type

(50%) 2017-2018

LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID

Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Med avstamp i våra globala utmaningar undersöker vi exempelvis hur förmågan att hantera förändring och kriser kan stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång tillämpar vi många olika verktyg för möte, samtal, analys och praktik.

Kursen vänder sig till dig som:

  • är intresserad av vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och som funderar på hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete, samt få möjlighet att utforska det i relation till vad som är rätt för dig.
  • vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.
  • få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller och möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer.

Kursen bjuder även in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – den inre och yttre – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen består av fyra vecko-internat under ett år, med moment av mentorskap, bokcirklar, onlinemöten och handledning mellan träffarna. Deltagarna förväntas även driva ett eget projekt, större eller mindre, med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle eller till en specifik kontext.  

I kursen ingår bland annat metodpaket inspirerat av arbetssättet för nätverket the Art of Hosting (artofhosting.org), arbetssätt relaterat till ”Inre omställning” (däribland Teori U) och en inbjudan till att ta del av och bli mer aktiv inom omställningsrelaterade nätverk som (http://omställning.net/ ).   Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella  projekt.

Kurstillfällen:

Genom denna länk finner du detaljerad information om de fyra kurstillfällena

Kursen inleds och avslutas i Järna. Vi utgår från ekobyn Charlottendal, en by som  ligger naturnära och relationen till platsen och plats som koncept kommer att vara centralt under hela kursen. Vi gör studiebesök, praktiska workshops, jobbar med övningar för personlig utveckling och mycket mer.  I Järna möter och besöker vi olika aktörer och projekt i trakten, med odlarkooperativet Under Tallarna, Ekobanken och det internationella ”Youth Initiative program”  (http://yip.se ) som exempel. Två av kurstillfällena sker på annan ort, varav en väljs gemensamt av gruppen.

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

1YT är del av ett större nätverk av liknande utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes av Isabel Carlise (Transition Network Uk och Schumacher College) och har nu spritt sig till Portugal, och Sverige, och det finns intresse att även starta i  Slovenien, Italien och Tyskland. Läs mer om det här samt här http://www.oneyearintransition.org/

Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med Omställningsnätverket.  Vi samarbetar med och bjuder in gästlärare från Universitet och Högskolor som exempelvis KTH/ Environmental Humanities, Centrum för miljö-och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet /SLU, Linköpings Universitet (Environmental Humanities) och Malmö Högskola

Det är nu andra året kursen 1YT går i Sverige. Du som kursdeltagare är en viktig del i kursens utveckling och form där vi kontinuerligt bygger grund för efterkommande kursdeltagare.

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Kostnad

5800 kr för material och litteratur (ytterligare kostnader för resor och logi kan tillkomma) Kursen är studiemedelsberättigad.

Ansvarig lärare

Peter Hagerrot – peter.hagerrot@telia.com

Emilia Rekestad – emilia.rekestad@gmail.com

Kurstid

Kursstart 22 september 2017

Avslutning 16 juni 2018

Studietakt

50%, distans

Sista ansökningsdag

Löpande antagning till och med 15 maj. Ansökan öppnas inom kort via Eskilstunas folkhögskola. Aktuella frågor kan mailas till emilia.rekestad@gmail.com samt peter.hagerrot@telia.com.

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen, samt om du har några idéer som du vill utveckla. Vi kontaktar var och en innan den slutgiltiga antagningen till kursen.

Lämna en kommentar