Omställningsakademin

Omställningsakademin

När

12 september - 15 januari    
Hela dagen

Event Type

Det här en kurs för dig som vill lära dig mer om solenergi, lokal odling och deltagande demokrati.
Kursen ges på distans och halvfart, så att du kan kombinera deltagande i kursen med till exempel arbete eller andra studier.

I september startar vi Omställningsakademin – en distanskurs. I den här kursen undersöker vi möjligheten att göra fler saker mer hållbart lokalt, nära där vi bor och tillsammans med andra.

I kursen får du lära dig om den övergripande utmaningen att skapa en hållbar utveckling, men du har också chans att välja ett spår. Detta innebär att du får studera det här området närmare, samt vara med och ta fram praktiska förslag tillsammans med övriga kursdeltagare och lärare inom detta område.

Vi kommer att jobba med tre spår i distanskursen; solenergi tillsammans, lokal hållbar odling och deltagande demokrati:

Spår 1: Solenergi tillsammans
I Sverige har vi vant oss ganska väl med att få all el vi behöver från långt bort. Elen har främst kommit från några stora vattenkraftverk i Norrland samt från ett fåtal kärnkraftverk. Men på senare år har vi sett mer och mer solenergi, vindkraft, samt på nytt ett ifrågasättande av kärnkraften. Vi uppmärksammar att vinden och solen är förnyelsebara resurser som finns lokalt runtom i hela landet.

Runtom i Europa bildas det olika lokala vindkrafts- och solenergiföreningar. I Tyskland och Danmark har denna utveckling gått mycket längre än i Sverige och en betydande del av både vind- och solenergin ägs idag av olika kooperativa föreningar. Genom att köpa solenergi via en förening blir det möjligt för människor att tillsammans styra mot en mer hållbar utveckling. Hur går det till att starta en solenergiförening?

Vi tittar på exempel och skissar på stadgar, budget och möjliga strategier för att rekrytera medlemmar till ett solenergikooperativ.

Spår 2: Lokal, hållbar odling
På lite samma sätt som med energin har vi vant oss med att maten produceras långt bort utan att vi är särskilt delaktiga. Trenden under lång tid har varit att allt färre jobbar i jordbruket. Maten har inte bara producerats av allt färre personer, men också i allt högre grad transporterats långväga ifrån med hjälp av billig bensin och diesel. De fossila bränslenas påverkan på det globala klimatet gör oss dock alltmer intresserade av frågan om klimatsmart jordbruk och hållbar mat. Är lösningen att producera mer lokalt? Vad kan detta i så fall innebära? Kommer fler att kunna arbeta som jordbrukare? Kommer fler bli fritidsodlare?

Vi kommer att studera hur mat kan produceras närmare konsumenterna än idag. Vilka ytor finns för att odla grönsaker, frukt och bär i våra städer? Vad möjliggör eller försvårar sådan odling? Hur kan inköpsföreningar, andelsjordbruk och liknande för att stötta ekologiskt jordbruk fungera?

Vi tittar närmare på lokala möjligheter där du bor, såväl som i Gävle och Österfärnebo där Färnebo folkhögskola har verksamhet.

Spår 3: Deltagande demokrati
Även demokratin har precis som matproduktionen och elproduktionen blivit något som sker långt ifrån de flesta människors vardag. Som en reaktion på detta växer gräsrotsdemokratiska rörelser fram både i Sverige och runtom i världen. I bland annat Spanien, Italien och Frankrike har stora folkrörelser skapat en deltagande demokrati på torg och i stadsdelsforum. Även kooperativa initiativ inom arbetslivet handlar om att skapa en mer deltagande demokrati. Kan demokrati vara något du deltar i på jobbet eller i stadsdelen där du bor?

Vi kommer studera rörelserna för deltagande demokrati i bland annat Spanien, Italien och Frankrike. Hur har dessa rörelser uppstått och på vilket sätt jobbar de? Vad kan vi lära av deras erfarenheter?

Vi tittar närmare på möjligheterna att kombinera protester och arbete för praktiska alternativ t.ex. solenergi och lokal, hållbar odling.

Bra att veta

När – Kursen startar 12 september 2016 och slutar 15 januari 2017.

Helgträffar – Kursen ger dig möjlighet att delta på fyra helgträffar. Introduktionshelgen 17-18 september samt ytterligare två helger är obligatoriska. Preliminära datum för övriga helger är 29-30 oktober, 3-4 december och 14-15 januari 2017.

Distansstudier – Mellan träffarna så sker kommunikation i kursen via First Class Folkbildningsnätet. Webinarier kommer ske med hjälp av Adobe Connect. För att kunna delta krävs dator med internet och headset.

Kostnader – Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor till helgträffarna, kurslitteratur samt boende och mat och studiebesök. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 300-450 kr per helg. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Förkunskapskrav – Kursen har inga särskilda förkunskapskrav.

Planering och kurslitteratur – Kommer att läggas ut i augusti.

Ansökan och antagning – Ansök idag! Antagning sker löpande tills kursen är full. Du ansöker med personligt brev. Har du frågor om kursen är det bara att du hör av dig till skolan eller skicka ett mejl.

Ansök här:
https://www.folkhogskola.nu/Sok-kurser/Gavleborgs-lan/Farnebo-folkhogskola/Kurser/2016ht/omstallningsakademin/?take=6
Kontakta kursansvarig:
Mejla jonathan.korsar(at)farnebo.se

Collage: Barcelona en Comú, EgenEls park i Katrineholm, Växthusodling på Stadsodlingskurs i Lund

Lämna en kommentar