Nationell omställningskonferens + årsmöte

Nationell omställningskonferens + årsmöte

När

23 september - 25 september    
18:00 - 16:00

Var

Främby udde
Främby Udde 20, Falun, Dalarna

Event Type

Karta Otillgänglig

Nationell omställningskonferens i Falun 23-25 september.
Detaljerat program kommer men anteckna datum redan nu!
I början av november förra året fick vi frågan i Omställning Falun om vi vill arrangera årsmöte och konferens i Falun för det nationella omställningsnätverket. Med tvekan svarade vi ja. Framför allt finansieringen har det varit trögt med och inte förrän för några dagar sedan bestämde vi oss mer slutgiltigt för att genomföra åtagandet, efter ett drygt halvårs planering.
Konferensen har två teman. Huvudtemat handlar om mänskliga värden som grund för hållbar utveckling. Hur ska vi ersätta materialismen och konsumtionskulturen med något mer meningsfullt och något som gör att vi kan överleva som art? Under det andra temat diskuterar vi hur vi kan stärka det civila lokalsamhället genom exempelvis ökat samarbete mellan grupper som arbetar ideellt och med en bättre fungerande demokrati. Konferensens tyngdpunkt ska ligga på gemensamma diskussioner. Föredrag etc ska vara korta och fungera som inledningar.

Lämna en kommentar