Miljövänliga enskilda (kretslopps)avlopp

När

6 april    
18:00 - 21:00

Var

Ecotiopia Österlen
Bondrum 1334, Skåne Tranås, Skåne, 27392

Event Type

Laddar Karta...

Nya krav är på väg – informera dig redan idag!

Datum: Torsdagen den 6 april kl 18

Denna temakväll handlar om miljövänliga enskilda avlopp och kretsloppsavlopp. Många nya bestämmelser är på väg att träda i kraft för enskilda avloppsanläggningar. I vår region finns det 9000 små avlopp som inte är anslutna till kommunalt VA-reningsverk. Ystad-Österlenregionens Miljöförbund gör just nu en inventering och uppföljning av dessa anläggningar. Därför har vi bjudit in miljöinspektörer, entreprenörer och experter som presentera hållbara avloppslösningar och ger dig förhandsinformation.

De båda miljöinspektörerna Anna Levin och Rasmus Ahlm, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är på plats. De svarar på frågan När krävs tillstånd och när måste man bara göra en anmälan och hur går man till väga? Men du kan också ta tillfället i akt och ställa personliga frågor till dem som gäller ditt eget avlopp.

Froste Persson inleder temakvällen utifrån sin långa erfarenhet som handläggare av enskilda avlopp och kretsloppsavlopp i Simrishamns kommun. Han lägger grunden för förståelsen av enskilda avlopp och de krav som ställs på skyddsnivåer, reducering, teknik etc. Froste beskriver den utveckling som skett under åren och förklarar hur ett kretsloppsavlopp fungerar.

Stanislaw Lazarek, Carex of Sweden. Stanislaw har utvecklat och presenterar ett biologiskt reningssystem TreeWell som uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas.

Jim Johansson, Aquatron är entreprenören med erfarenhet av miljöriktiga och lätthanterliga toalettsystemet till enskilt avlopp utan driftkostnader med vanliga vattentoaletter. Detta system skiljer sig från Ecodry från Wostman som Froste Persson presenterar när han beskriver Ecotopias kretsloppsavlopp.

Mer info här…