Senaste nytt om Peak Oil, Klimathot och Livsmedelstillgång samt Vägen framåt

När

29 mars    
10:00 - 16:00

Var

Stora Brännbo Konferens & Hotell
Stora Brännbovägen 2-6, Sigtuna, Stockholms län, 19333

Event Type

Laddar Karta...

Omställning Sigtuna i samarbete med Leader Upplandsbygd och Naturskyddsföreningen Sigtunabygden inbjuder till spännande seminarium:

”Senaste nytt om Peak Oil, Klimathot och
Livsmedelstillgång samt Vägen framåt”

När: Lördagen den 29 mars 2014 kl 10.00 – 16.00

Var: Stora Brännbo Konferens & Hotell i Sigtuna, Stora Brännbovägen 2-6.

Varför: Vårt samhälle står inför den allt mer akuta utmaningen att ställa om till ekologisk uthållighet. Vi vill öka medvetandet om att dagens beslut påverkar samhällets uthållighet och kommande generationers förutsättningar i decennier och sekler. För att fatta rätt beslut krävs förståelse för vilka stora förändringar vi står inför. Tre av dessa är:

Peak Oil , d.v.s. att tillgången på billig olja, som varit en förutsättning för de senaste 80 årens explosionsartade globala tillväxt, kommer att förändras drastiskt. ”Peaken” av nyfunna tillgångar, produktion och konsumtion har redan passerats….eller…?

Klimatförändringarna. Har vi redan passerat gränsen för att klara 2o-målet, är vi på snabb väg mot + 4o? Vad kommer det i så fall att innebära?

Livsmedelstillgång. Från 7 till 9-10 miljarder, krympande åkerarealer, brist på näringsämnen, tilltagande klimatstörningar – hur skall jordens befolkning kunna födas?

Förutom att förstå dessa ändrade villkor behöver vi diskutera Vad vi kan göra för att motverka eller i varje fall hantera de negativa effekterna.

Våra föredragshållare

Vi har bett några av landets främsta experter att sprida ljus över dessa frågor.

Kjell Aleklett – professor i Global Energy Systems vid Uppsala Universitet, världsledande forskare kring bl.a. Peak Oil.

Svante Bodin
– docent och European Director vid International Cryosphere Climate Inititiave samt flerårig svensk representant vid internationella klimatförhandlingar.

Bengt Bodin – agronomie doktor med många års erfarenhet som lärare och forskare inom växtproduktionsekologi och relaterade nutidsfrågor. Aktuell med boken När vinden vänder: Om vikande naturresurser, ekonomisk tillväxt och välfärd.

Sven Hunhammar – klimatchef, Naturskyddsföreningen.

Med dessas hjälp, genom gruppdiskussioner och frågestund med panelen hoppas vi öka deltagarnas insikter i dessa viktiga frågor samt kartlägga möjliga vägar för lokala krafter att ta nästa steg framåt.

Praktiska frågor

I seminariet ingår välkomstkaffe, lunch samt eftermiddagskaffe.

Avgift: 100:- erlägges vid ankomsten.

Kollektivtrafik: t.ex.Buss 570 från Märsta station 09.32 till hållplats Stora Brännbo. (Pendeltåg från Sthlm C 08.46 till Märsta)

Anmälan: senast den 15 mars till l.weden@telia.com

Årsmöte: Efter seminariet- ca kl 1600- inbjudes alla medlemmar i Omställning Sigtuna och andra intresserade till kort Årsmöte i föreningen Omställning Sigtuna. Mer information på www.omstallningsigtuna.se.