Framtidsveckan i Örebro län 2015 – Från framtidsveckor till Framtidsplan!

Framtidsveckan i Örebro län 2015 - Från framtidsveckor till Framtidsplan!

När

28 september - 4 oktober    
Hela dagen

Event Type

FRAMTIDSVECKAN 2015

Från framtidsveckor till Ny Framtidsplan! Inbjudan till medborgardialog.

Läs mer på Framtidsportalen.se

Möjligheterna med en hållbar omställning är fantastiska, nu gäller det att förverkliga dem! Under årets framtidsvecka (vecka 40) genomförs därför dialogmöten kring möjligheten med lokala och regionala omställningsplaner där alla samverkar – medborgare, myndigheter, företag och organisationer.

De tre framtidsveckor som tidigare genomförts i Örebro län har visat på allt det positiva som händer här för att ställa om till hållbar utveckling. Nu vill vi ta vara på allas erfarenheter och tillsammans diskutera möjligheterna med lokala omställningsplaner.

Utmaningarna att ställa om till ett hållbart samhälle är stora. Traditionella planer och strategier räcker inte till för att nå målen. Utvecklingen går på många sätt fortfarande åt fel håll med stora hot mot klimat och miljö.

Därför bjuder vi in till kraftsamling för att tillsammans tänka, planera och verka på nya sätt så att våra barn får en hållbar framtid. Vi vet vad som behövs – precis samma lösningar som kan få våra lokalsamhällen att blomstra med mängder av nya arbetstillfällen och en stark lokal ekonomi och marknad!

Med lokala, levande omställningsplaner som alla är delaktiga i, kan vi tillsammans lära oss hur vi förverkligar de hållbara lösningarna. Mycket är på gång. Men möjligheterna blir ännu stora om vi samlar alla goda krafter.

NU TAR VI NÄSTA STEG – FÖR VÅRA BARNS FRAMTID! Häng med du också!