Framtidsforum 2017

När

25 mars    
09:30 - 16:00

Var

START-centrum Örebro
Rudbecksgatan 26, ÖRE, 70226, Örebro

Event Type

Laddar Karta...

Framtidsforum 2017 – praktisk handling för hållbar framtid

Årets tema: Cirkulärsamhället – gemensamma visioner, strategier och lösningar för regional hållbarhet

Örebro län är på väg att ta ett stort kliv framåt för att uppnå regional hållbarhet. Det sker genom den nya regionala utvecklingsstrategin som lyfter fram begrepp som cirkulär ekonomi, resiliens (robusthet) och planetära gränser. För att uppnå målen, möta globala utmaningar och ta tillvara regionala och lokala möjligheter, krävs en bred samverkan mellan medborgare, civilsamhälle, näringsliv, forskning och myndigheter.

ROS – Regional Omställning i Samverkan – arrangerar tillsammans med Region Örebro län årets Framtidsforum som fokuserar på hållbarhetsmålen i den nya gemensamma strategin.

Syftet är att ta tillvara perspektiv och erfarenheter från olika sektorer och grupper för att konkretisera hållbarhetsmålen och hitta vägar för att förverkliga dem. Den bärande frågan är: ”Hur kan vi tillsammans göra verkstad av målen?”

Läs mer på: https://xn--rebroln-bxa9m.xn--omstllning-t5a.net/events/framtidsforum-2017-praktisk-handling-for-hallbar-framtid/