Våra kurser

De olika kurserna fyller olika behov i omställningsarbetets olika faser:

Vill du bli värd för en omställningskurs?

Genom att bjuda in till en kurs på din ort kan du ge ditt omställningsinitiativ en extra skjuts och samtidigt möta omställare från andra områden. Läs gärna mer om vad du behöver veta för att kunna stå värd för en kurs.

Har du frågor om omställningskurser?

Kontakta oss på: utbildning@omstallning.me