Tom

Intresseområden och kompetenser

Namn

Tom

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Hållbar ekonomi

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

Thor Heyerdahl’s Tigris Expedition

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

Vinbryggning
Äpplepress