Pella Thiel

Intresseområden och kompetenser

Namn

Pella Thiel

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

permakultur, inre omställning: the work that reconnects, Common cause, ekocidlagstiftning

Hur är du engagerad i omställning?

i Omställning Värmdö och kärngruppen för Omställningsnätverket samt nätverket Lodyn

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

http://www.joannamacy.net
http://www.valuesandframes.org
http://www.neweconomics.org
http://www.endecocide.se

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

Jag är utbildare i Omställningsnätverket och föreläser ofta om värderingar i relation till omställning/hållbarhet. Jag jobbar även med naturens rättigheter.

Ev. egen webbsida/blogg

http://www.pellathiel.se