En krisande världsbild

Den bild som presenteras här innebär att framtiden, som vi kanske tänkte oss den, är inställd. Det system vi nu lever i, som egentligen bara fokuserar på att växa, överlever inte länge till. Det kan vara mycket skrämmande att inse detta och börja planera för något annat. Därför måste vi dels tänka om i vårt sätt att se på världen, dels ta hand om varandra i omställningen och skapa trygga former för att tillsammans utforska vad den kan innebära. De kriser som vi har hamnat i är fullt logiska följder av ett sätt att se på världen. För att kunna göra en hållbar yttre omställning av samhället behöver vi därför parallellt göra en inre omställning av våra normer och värderingar, av världsbilden.

Omställningen har en existentiell dimension och väcker frågor om vad det innebär att vara människa. Den världsbild som format den industriella tillväxtsamhället har i grunden föreställningen om separation, mellan oss människor och mellan människan och resten av livet. Om vi lever i en värld av begränsade resurser leder denna idé till en föreställning om konkurrens. Mer för dig betyder mindre för mig. Detta skapar mycket otrygghet. Men under det senaste seklet har vetenskapen börjat se världen på ett annat sätt, som en levande sammanhängande helhet, där allting berör allting annat. Hur skulle det bli om vi byggde våra system efter denna världsbild? För att kunna göra den här kursändringen behöver vi visioner för vart det är vi vill komma.

Vi behöver göra oss bilder av en framtid där vi har betydligt mindre ekologiskt fotavtryck än idag och samtidigt se möjligheterna till ökad livskvalitet.