Varför omställning?

För att kunna peka ut en ny riktning för samhället behöver vi först förstå varför vi inte kan fortsätta i den nuvarande färdriktningen. Nya fakta läggs till hela tiden som kan komma att förändra synen på detaljer i den här omvärldsanalysen. Men det är inte detaljerna som är det viktiga utan den övergripande bilden. Den bild som blir tydlig när vi ser hur de olika kriserna griper in i och förstärker varandra. Sammantaget framstår den nuvarande utvecklingen som djupt ohållbar: ekologiskt och mänskligt – och därmed också ekonomiskt, socialt och politiskt. Det finns därför många skäl till att ställa om, inte bara ett eller två. Omställningsrörelsen menar att vi befinner oss mitt i tre kriser – en ekologisk kris, en energikris och en ekonomisk kris. Dessa tre är egentligen symtom på ett sätt att se på världen.

På vilket sätt är det annorlunda nu?

Det är nu tydligt hur vi slår i tak och gränser på alla möjliga håll, både för hur mycket resurser som finns och hur mycket ekosystemen kan tåla av utsläpp. Vi människor är sinnrika och kreativa varelser och vi brukar tänka om oss själva att vi genom historien alltid hittat utvägar ur svåra situationer vi hamnat i. Det är sant – men dessa lösningar har hittills inte inneburit att vi minskat vårt ekologiska fotavtryck. Tvärtom har de teknologiska revolutionerna från elden via metallhantering och de fossila bränslena till it-revolutionen gått hand i hand med ett allt större fotavtryck för vår art. Till och med i de fall då vi uppfunnit mer resursbesparande sätt att göra saker på, har effektivitetsvinsten genomgående utnyttjats för att öka vår konsumtion istället för att minska vårt fotavtryck. Inte heller har vi lyckats skapa mer rättvisa och minskade klyftor mellan människor. För att hitta lösningar som är verkliga lösningar behöver vi bättre förstå orsakerna. Vi behöver se och förstå att allt hänger samman. Vi har inte råd att återigen göra det gamla misstaget att försöka lösa ett problem i taget och skapa många nya samtidigt.