Varför omställning?

Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om.  Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från idag framförallt fossila källor. Det gör oss sårbara för förändringar.

 

Vi kommer antagligen att uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än människor någonsin tidigare gjort under motsvarande tidsperiod. Det är inte möjligt att välja förändring eller inte, utan det är upp till oss att forma den.

Omställningsrörelsen gör analysen att det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa samhället som det ser ut idag – det kan inte upprätthållas utan denna energikälla. Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro. Vi börjar lokalt där vi bor.

Omställning innebär också en analys av omvärlden: hur lever vi idag och vilka konsekvenser har det haft och kommer det att ha? Är det önskvärt att fortsätta så här? Kan det fortsätta? Vad skulle hända om något av de olika komplicerade och sköra lösningar som t ex försörja oss med mat skulle sluta fungera? Hur kan vi förbereda oss själva och varandra för eventuella kriser?

 

Rörelsen handlar om att lokalsamhällena själva möter de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att börja lokalt.

 

Varför ställer du om? Några röster om omställning

 

Våra principer