Omställningsnätverket

Föreningens syfte

Ur stadgarna:

Föreningens syfte är att stödja omställningsarbetet i Sverige enligt gällande principer för Transition Network, allmännyttigt och partipolitiskt obundet.

Verksamhet

Föreningen har till en början valt att fokusera på två saker: Att få igång den här webbplatsen och att få till stånd ett antal kurser. Ambitionerna är att involvera fler i att skapa och upprätthålla stödjande strukturer för omställning på nationell nivå. Föreningens verksamhet är självorganiserande med självständiga arbetsgrupper som rapporterar till en samordningsgrupp/styrelse. Aktiva arbetsgrupper just nu är  utbildning, kommunikation och inre omställning.

Verksamhetsberättelser

År 2016-2017

År 2015–2016

År 2014–2015

Styrelse


Anton Andreasson, Alingsås
Anton Pettersson, Malmö
David Bennett, Stockholm
Pella Thiel, Värmdö
Peo Eriksson, Östersund
Peter Hagerrot, Järna
Martin Hedberg, Nacka
Sara Åkerman, Uddebo
Stephen Hinton, Stockholm
Susanne Velander Vretare, Hörby
Ylva Lundkvist Fridh,
Stjärnsund

Bli medlem!

Stöd Omställningsnätverket genom att bli medlem! Det kostar 100 kr per år och du kan betala genom att:

– sätta in på plusgiro 406285-7. Uppge 802487-5026 och ditt namn så hamnar inbetalningen rätt. (Maila oss gärna samtidigt så att vi får alla dina kontaktuppgifter.)
– swisha till oss på tel 070-216 57 75 (till kassör Susanne) eller till 073-658 98 84 (till ordförande Pella)
– betala till ett vanligt bankkonto; clearing 6791 kontonr 428 842 801

Kontakta oss

info@omstallning.me

Omställningsnätverket
c/o Pella Thiel
Skenora gård
134 65 Ingarö

Org nr: 802487-5026
Bankkonto (JAK-banken): 1041209022
Plusgiro: 406285-7 (Nordea).

Kort historik

Under 2013 började en grupp människor runtom i landet att diskutera hur omställningsarbetet i Sverige skulle kunna samordnas bättre och hur utbildningsverksamheten skulle kunna få lite bättre fart. Arbetsidén var att starta ett omställningsnätverk av något slag. Det hela resulterade i ett möte i Järna i november där så en förening – Stödföreningen för omställningsinitiativ – bildades. Vid vår stämma i Malmö i maj 2015 bekräftades vårt byte av namn till Omställningsnätverket.