Omställning – till vad?

Vi behöver nya visioner. Både som individer och för samhällsutvecklingen i stort. Vi tror på att stärka relationerna i lokalsamhället, mellan människor och mellan människor och naturen.

I praktiken vill omställningsgrupper återta ekonomibegreppet, uppmuntra entreprenörskap,  vidareutveckla gemensam kunskap, samt skapa långsiktiga nätverk för sammanhang och samverkan för det samhälle vi vill ha. Vi tror mer på att bygga upp något nytt som vi vill ha, än att protestera mot sådant vi inte vill ha.

Medvetenhet om de globala kriserna kan lätt bli förlamande, om man inte ser några utvägar eller möjligheter att själv vara med och påverka. Omställare stöttar varandra, utbyter erfarenheter och testar nya sätt att göra saker. Hur ser ditt samhälle ut utan att använda fossila bränslen? I ljuset av de förändringar som väntar finns det enormt mycket som behöver göras. Omställningsrörelsen uppmuntrar en samarbets- och omsorgskultur. Medvetenheten om vår belägenhet blir lättare att bära när vi gör något praktiskt för att hantera den tillsammans. Så mycket behöver förändras att alla kan hitta sin roll; potatisland ska grävas, alternativa ekonomiska system skapas, pressmeddelanden ska skrivas, gamla metoder för förvaring och lagring av mat behöver utforskas…

Det är när vi sätter i gång med allt detta som vi upptäcker hur mycket som går att göra och hur meningsfullt och kul det kan vara att arbeta mot ett gemensamt mål!

Hur ser visionen ut? Det är olika för olika människor. Men vi tror att framtiden är mycket mer lokalt förankrad än dagens samhälle.