Omställning – till vad?

Vi kommer antagligen att uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än människor någonsin tidigare gjort under motsvarande tidsperiod. Det är inte möjligt att välja förändring eller inte, utan det är upp till oss att forma den. Business as usual är inte längre ett alternativ. Många har försökt förstå vad framtiden kan bära med sig, och resultaten fördelar sig på en skala mellan extrem teknikoptimism till kollaps.

Det vanligaste scenariot ur hållbarhetssynpunkt är kanske det som handlar om att energieffektivisering och ny teknik kommer att klara av kriserna inom ramen för dagens system. Omställningsrörelsen gör analysen att det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa systemet – det kan inte upprätthållas utan denna energikälla. Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro på planeten.

Medvetenhet om de kriser som beskrivs här kan lätt bli förlamande, om man inte ser några utvägar eller en möjlighet att själv vara med och påverka. Vi behöver nya visioner. Både som individer och för samhällsutvecklingen i stort. Hur vi ser på framtiden påverkar hur den blir. Hur ser ditt samhälle ut utan att använda fossila bränslen? I ljuset av de förändringar som väntar finns det enormt mycket arbete som behöver göras. Medvetenheten om vår belägenhet blir lättare att bära när vi gör något praktiskt för att hantera den tillsammans. Så mycket behöver förändras att alla kan hitta sin roll; potatisland ska grävas, alternativa ekonomiska system skapas, pressmeddelanden ska skrivas, gamla metoder för förvaring och lagring behöver utforskas…

Det är när vi sätter i gång med allt detta som vi upptäcker hur mycket som går att göra och hur meningsfullt och kul det är att arbeta mot ett gemensamt mål!