Ny bok om omställningsrörelsen – hjälp till att få den tryckt!

Inspirerande berättelser om lokala lösningar på globala utmaningar från hela Sverige. Hjälp oss göra verklighet av en reportagebok om omställningsrörelsen genom att förköpa boken! https://www.crowdculture.se/se/projects/reportagebok-om-omstallningsrorelsen

Vill du inspireras till att samskapa ett samhälle inom planetens gränser? I reportageboken ”Omställningsrörelsen – Globala utmaningar, lokala lösningar” vill vi ta dig med på en resa genom Sverige. Du får ta del av berättelser från verkligheten: om hur vi ställer om till hållbara lokalsamhällen. Reportagen är skrivna av journalisterna som jobbade på numera nedlagda Landets Fria Tidning. Nu behöver vi din hjälp att finansiera tryckkostnaden av de 200 första böckerna! Förslagsvis genom att förköpa boken. Allt eventuellt överskott från bokförsäljningen doneras till Omställningsnätverket. Skribenterna och upphovsrättsinnehavaren avstår från royalty.

Bakom projektet står Abigail Sykes, f.d. chefredaktör på Landets Fria Tidning och numera lärare på kursen ”Hållbarhet, journalistik och sociala medier” på Holma folkhögskola, samt Ylva Lundkvist Fridh, omställningssamordnare på Hela Sverige ska leva och ledamot i Omställningsnätverkets styrelse. Kampanjen stöds av bland andra Mediehuset Grönt som ger ut Nyhetsmagasinet Syre och Fria Tidningen, liksom föreningarna Hela Sverige ska leva, Omställningsnätverket och Studiefrämjandet.

Stöd kampanjen här: https://www.crowdculture.se/se/projects/reportagebok-om-omstallningsrorelsen