Olivia Florian

Intresseområden och kompetenser

Namn

Olivia Florian

Närmsta ort/stad

Alingsås

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Permakultur
Inre omställning – människan och naturen, vår plats, hur vi relaterar till varandra och insikt att varje individs handlingar skapar den globala bilden

Hur är du engagerad i omställning?

Studiecirkel i Aktivt Hopp
Visionsverkstad
Inre ledarskap i tjänst för yttre förändring
Kärngruppen i Omställning Alingsås

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

The More Beautifull World out Hearts know is Possible – Charles Eisenstein
Active Hope – Joanna Macy
Changing the world – Manitonquat (Medicine Story)
The joy of caring for children in the circle way – Manitonquat (Medicine Story)

Jag kan en del om…

Odling, Permakultur, Inre omställning

Övriga kompetenser

Biologisk odling, naturligt jordbruk, circle way