Vill du bli värd för en omställningskurs?

Omställningskurserna är beroende av att människor lokalt tar initiativ till att organisera kurser. Därför är det toppen om du vill ordna en kurs på din hemort.

Vilken kurs?

De kurser vi erbjuder följer en struktur som utarbetats av Transition England. De fyller olika behov:

Fundera på vilka behov som finns runtomkring dig.

Vilken kursledare?

Du väljer själv vilken kursledare du vill anlita men vi vill be dig att i första hand kontakta den kursledare som finns närmast dig geografiskt. Det behövs minst två kursledare för att hålla en kurs, ibland tre. Kursen innehåller många olika moment och varje kursledare tillför sina specialkompetenser. Det räcker med att du kontaktar en kursledare så ser den till att hitta ett bra team.
Kontakta våra kursledare här.

Budgetidé

Omställningskurserna är en balansgång mellan ideellt och betalt arbete för såväl deltagare som kursledare.Kursledarna tar dagsersättning för att leda kurserna men gör allt organisatoriskt arbete och bakgrundsarbete med kursmaterial o.s.v. ideellt. De flesta deltagare är ideellt arbetande personer som betalar kursavgiften ur egen ficka och dessutom har utlägg för mat, resa och boende, medan andra kan få allt detta betalt av en arbetsgivare. Ibland kan en kursarrangör ha egna resurser eller söka bidrag för att hålla kursavgifterna nere. Kursarrangören kan välja att ha differentierade kursavgifter eller inte. Allt detta gör att budgeten kommer att se olika ut för varje kurs. 

Normalarvodet för kursledarna när vi är två är 8000 kr plus moms per kursledare för en helg. Det ger ett totalpris på 20 000 kr inklusive moms för kursledarkostnaden för en tvådagarskurs. Arvodet för kursledarna när vi är tre är 6000 kr plus moms per kursledare. Det ger ett totalpris på 22 500 kr inklusive moms för kursledarkostnaden för en tvådagarskurs. Till arvodet kommer ersättning för de faktiska reskostnaderna och kursledarnas mat och övernattning. I vissa fall kan kursledare vara beredda att gå ner i pris eller vara beredda att dela det ekonomiska risktagandet. Det avgör varje person från fall till fall.

Övriga kostnader som behöver täckas är:

Lokalhyra (inkl. normal konferensutrustning, projektor etc)
Deltagarnas mat och ev. övernattning (betalas i allmänhet av deltagarna själva)
Eventuell ersättning till den som sköter marknadsföring, logistik, anmälningar osv.

I bland väljer lokala omställningsgrupper att ordna hela logistiken kring kursen. De kanske lagar mat, kan ordna med gratis lokal och gratis boende hemma hos lokala omställare. På så sätt kan kostnaderna för deltagarna hållas nere. Omställningsgruppen kan också välja att ta något betalt för sina tjänster och därmed få intäkter till gruppen.

Ibland har organisationer erbjudits platser till marknadsmässigt pris vilket möjliggjort subventionerade platser till ungdomar och andra som inte kan betala så mycket.

Många omställningskurser har arrangerats i samarbete med Leader, Länsbygderådet eller något av studieförbunden vilket gjort att kurserna kunnat erbjudas till överkomligt pris för deltagarna. Kolla med dina lokala kontakter!

En deltagaravgift på ca 1000 kr exlusive mat och boende har i många fall ansetts vara rimlig.

Lokal, material, gruppstorlek etc.

Lagom antal kursdeltagare är ca 16-26 personer. Lokalen behöver rymma ca 30 personer i cirkelsittning. Din kursledare ger dig fler upplysningar om behoven när det gäller lokal, material, möblering, mat, etc.Det är ett önskemål att mat och övriga praktiska  arrangemang går i omställningens tecken.

Marknadsföring

Erbjud kursen som ett sätt att samla folk i din omgivning. Det går inte alltid att se på utsidan vem som kan vilja gå en omställningskurs. Räkna inte bara med dem som redan är aktiva. Att gå en kurs kan vara startskottet för några!
Glöm inte att annonsera i kalendariet.