Våra kursledare

Om du vill anordna en omställningskurs i ditt område ber vi dig kontakta den av våra utbildare som finns geografiskt närmast dig. Den väljer i sin tur en eller två kollegor som bildar ett bra kursledarteam för just din kurs.

Peo Eriksson

peoeson@hotmail.com

Peo har varit med och startat en  omställningsgrupp i Östersund där han också anordnar samtalsträffar om Hållbarhet och omställningsfrågor.  Varit aktiv i miljörörelsen sedan länge och jobbar med naturvård. Brinner för Omställningsfrågor i allmänhet och för den inre omställningen i synnerhet.

 


Åsa RingströmÅsa Ringström

asa_ringstrom3@hotmail.com
0737 – 855240

Åsa har varit aktiv i Omställningsrörelsen sedan 2009. Hon var med i starten av Omställning Göteborg och har tagit initiativ till att starta Omställningsgrupp i Skattungbyn, Dalarna, där hon bor sedan 2011. Åsa ställer om både i jobbet o privat. Hon har tidigare jobbat med omställningsprojekt för Studiefrämjandet, Orsa kommun och Naturskyddsföreningen o jobbar nu på en folkhögskolekurs i Ekologisk odling och hållbar utveckling,  samt samordnar en Permakulturkurs via Mora folkhögskola. Åsa brinner för social och ekologisk hållbarhet och tror på att njuta av livet o leva enkelt!

 

Giséla LindeGisela

gisela.levenklare@gmail.com

Giséla är en av initiativtagarna till Transition Åland, som tog sina första steg våren 2014 som en del av föreningen Ålands natur och miljö. Hon försörjer sig bland annat som frilansskribent och mindfulnessinstruktör, och har också skrivit boken ”Lev enklare. Idéer för en hållbar livsstil” (Forum/Viva förlag 2008). Den livsbejakande andan i omställningsrörelsen, och tanken att yttre omställning också kräver inre omställning lockade Giséla från första början. Hon tror på inspirationens kraft: det är lättare att välja rätt i livet och vardagen när vi är fler som talar samma språk, lär av varandra och gör saker tillsammans.

 

Jan Forsmark

j.forsmark@telia.com

(Presentation kommer)

 

Pella Thiel

pella@skenora.se
www.pellathiel.se

Pella har varit verksam som kursledare sedan 2011. Omställningsrörelsen kom hon först i kontakt med i Maine, år 2008. Innan hon visste att rörelsen hade hittat till Sverige pratade hon med lokalpolitiker och startade ett lokalt initiativ på Värmdö. Där har man bland annat planterat potatis på kyrkogården, samordnat Framtidsveckor och mycket mer. Pella har lång erfarenhet av upplevelsebaserat lärande inom naturvägledning, och brinner mest för värderingarnas roll i omställningen och en syn på världen som sammanhängande helhet. Hon utbildar även inom ekopsykologi.

 

Niklas Högberg

(Presentation kommer)

 

Stephen Hinton

stephen.j.hinton@gmail.com
www.stephenhinton.org

Stephen har varit med och lett omställningskurser sedan 2012. Han var initiativtagare till Omställning Västra Stockholm och ekobyn Änggärdet. På nationell nivå har han under de första fyra åren bland annat utvecklat Omställningsrörelsens sociala nätverk och fungerat som en kontaktperson med Transition Network. Stephen har en bakgrund inom näringslivet som managementkonsult, utbildare och programchef på Ericsson. Stephen brinner idag för inre omställning, lokal valuta, cirkelmetoder och lokal ekonomisk utveckling.

 

Hanna Arneson
HannaA

Hanna.Arneson.InTransition@gmail.com

Hanna är verksam både professionellt och privat i omställningen till en mer hållbar värld. Hon har mångårig erfarenhet av att bygga och kunskapsutveckla social hållbarhet inom såväl politiskt styrda organisationer som inom universitetsvärlden. Hanna fascineras av mänskliga aktiviteter som främjar ekosystemen och hon ägnar sig åt biodling och permakultur. Smarta sätt att använda den monetära ekonomin gör Hanna begeistrad. Hon är därför mycket intresserad av hållbara placeringar, gröna obligationer, cirkulär ekonomi samt utvecklingen inom REconomy-rörelsen.

 

Sofi Håkansson

(Presentation kommer)

 

Peter Hagerrot

peter@hagerrot.telia.com
www.charlottendal.se
www.perspektivfriskvard.se
www.omstallningjarna.wordpress.com

Peter har arbetat med omställningsrörelsens utbildningar sedan 2010. Han tog initiativ till Omställning Järna som bildar ett kitt mellan de många miljöinriktade initiativ som redan finns i Järna. Via dem har han varit med om att arrangera, workshops och events och ett antal tvådagars kurser. Peter bidrar med erfarenheter från tre viktiga områden: dels som Miljöjournalist/filmare, som leg. Psykoterapeut och att ha varit med om att bygga upp ekobyn Charlottendal. Han brinner för att binda samman inre och yttre, öst och väst, teori och praktik. Att lyfta fram möjligheter och hopp i en utmanande tillvaro!

 

Emilia RekestadEmilia

emilia.rekestad@gmail.com

Emilia har assisterat som kursledare inom omställningsutbildningar sedan 2013. Hon blev delaktig i omställningsrörelsen 2012 genom ett projektledar-uppdrag inom Omställning Järna. Det som är kärnan av omställning har länge varit centralt för Emilia. Engagemang och arbete i relation till permakulturprojekt, ekobyar och till ”vad som skapar hållbara gemenskaper” har fyllt hennes tid i många år. Hon brinner även för att  skapa forum inom vilka deltagande processer och synergi tar plats.

 

Ylva Lundin
ylva

http://www.ylvalundin.se
http://www.östängsgård.se
http://omstallningalingsas.se
ylva.lundin@storyline.se

Ylva Lundin är en av initiativtagarna till Omställning Alingsås som är en av Sveriges mest livaktiga omställningsinitiativ. Ylva arbetar till vardags som pedagogisk konsult och är van vid att hålla föreläsningar, utbildningar och workshops. Insikterna om de kriser vi står inför har gjort att Ylva med familj flyttat till en gård där de avser att starta upp ett resilient jordbruk.

 

Robert Gustavsson

(Presentation kommer)

 

Amanda Martling

– Grundkursen
– Inre Omställningskursenamanda-martling-kvadrat

amanda@ollga.se

Amanda har hållit i ett antal grundkurser och även en inre omställningskurs. Hon har sin bas i Omställning Göteborg, satt med i den nationella samordningsgruppen i två år och är med i kärngruppen för den nationella arbetsgruppen för inre omställning. Hon har tidigare jobbat med kommunikationsfrågor inom miljörörelsen, arbetar idag halvtid i ett projekt som handlar om hur vi skapar ett klimatsmart samhälle. Amanda har varit redaktör för en antologi om inre omställning, ”Sånger från jorden – 32 röster för en ny relation till planeten”, som kom ut i slutet av 2015.

 

Annie BergmanAnnie bild

annie.c.bergman@gmail.com

Annie har varit aktiv i Omställningsrörelsen sedan 2014, mestadels inom den nationella utbildningsgruppen men också lokalt på olika platser i Sverige. Hon har länge levt och verkat i omställningsanda, bland annat genom arbeten inom grön rehabilitering och fördjupning inom permakultur. Hon har hållit i en kurs i inre omställning i Karlstad hösten 2016. Hon har ännu inte slagit ned sin rot men är mest tillgänglig från Värmland och uppåt i Sverige.

 

Elinor Askmar

elinor.askmar@gmail.com

Elinor har varit med och hållit i omställningskurser sedan början av 2014. Hon jobbar till vardags på Studiefrämjandet med omställningsfrågor i Göteborgsregionen. Där har hon bl.a. jobbat med Tillsammansodlingar, Cykelkök, Klädbibliotek, Omställningsverkstad, Staden vi vill ha-medborgardialog, omställningskonferenser osv. Elinor har en bakgrund som beteendevetare med konfliktlösning som huvudämne och ser behovet av att länka ihop kunskaper om att starta konkreta praktiska omställningsprojekt, med förmågan att skapa konstruktiva och hälsosamma sociala och inre processer i omställningsgrupper och omställare.

 

Hillevi HelmfridHIllevi

– Grundkursen
– Inre Omställningskursen

www.hillevihelmfrid.com
hupp@hillevihelmfrid.com

Hillevi har arbetat med omställningsrörelsens utbildningar sedan 2010. Hon har arbetat i två decennier både inom forskning och som konsult med förändringsprocesser och hållbarhet. Vid sidan av omställningsrörelsens kurser erbjuder hon också kurser i Visionsarbete, Aktivt Hopp och Permakultur/självhushåll. Hon är författare till rapporter och artiklar om oljetopp, natursyn, aktionsforskning, stadsodling, utomhuspedagogik, klimatsmart lantbruk, mm. Bor på landet mellan Vimmerby och Gamleby.

 

Liselotte Bergenzaun Abel

http://www.sorbynaturhalsogard.se/
info@sorbynaturhalsogard.se

Liselotte Bergenzaun Abel har varit aktiv i klimat- och miljöarbete på föreningsnivå, inom politiken och som företagare sedan 70-talet. De miljöpsykologiska värdena har utvecklats och blivit det mest angelägna för Liselotte. Under 2000-talet ställdes hennes hem i Sörby om till hållbarhet både i de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna. Sörby naturhälsogård är idag en kursgård som andas hållbarhet med en vacker hälsoträdgård i ett fantastiskt kulturlandskap. Fokus är inre hållbarhet, Nonviolent Communication och Zen-coaching men även sambruk med matlagning och en skogsträdgårdskurs.

 

Jesaia LowejkoJesaia i Quito

jesaia.lowejko@studieframjandet.se

Jesaia har sedan länge engagerat sig i olika rättvise- och miljöfrågor och tilltalades starkt när han 2012 kom i kontakt med omställningsrörelsens tanke om båda dessa frågors samband ihop med människors känsla av meningsfullhet. Jesaia är utbildad permakulturdesigner och naturupplevelseguide och har i många år arbetat som musikcirkelledare. Idag arbetar han på Studiefrämjandet i Växjö med omställning och är engagerad i olika omställningsprojekt om bl.a. stadsodling, gåvoekonomi och inre omställning. Jesaia brinner för Berättelsen och för att sammanlänka människors olika engagemang till en gemensam helhet.