Grundkurs

Grundkurs i Omställning (Transition Launch, 2 dagar)

Denna kurs ger dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån. Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Transition network rekommenderar att minst två personer i varje lokal omställningsgrupp ska ha gått kursen så anmäl gärna fler än en. Kanske kan er lokala grupp ordna en egen kurs och på så sätt ge samtliga deltagare en chans att uppleva den. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:

 • Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
 • Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
 • Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
 • Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger
 • Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
 • Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
 • Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder så som exempelvis Open Space, Dialogkafé och/eller Akvarium
 • Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
 • Känna till syftet med en lokal Omställningsplan och hur en sådan kan skapas
 • Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
 • Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
 • Komma hem stärkt och inspirerad