KURSTILLFÄLLEN – Ett år i omställning (1YT -4) 19/20

  

Ansökan för 2019 -2020 är öppen. Ansök här

 

 


2019-2020:  

Länk till ansökan

 


Träff 1: Inre och yttre omställning: En introduktion.  27 september – 2 oktober 2019

Plats: Stensunds folkhögskola

Introduktion till kursen och till varandra. Kursens form, upplägg och deltagarperspektiv. Övningar relaterade till Inre och Yttre Omställning, där exempel på inslag är TheoryU; (www.presencing.org), samt fördjupande metoder utvecklade av Joanna Macy (joannamacy.net) . Orientering görs gentemot frågan: Utifrån där du är just nu, vad vill du utveckla -individuellt eller i samverkan- inom ramen för ett helhetsgrepp på hållbar utveckling?  Vilka resurser finns på din ort/i ditt sammanhang och vad behöver du för att utveckla dem? Teoretiska och samtalsbaserade moment varvas med praktiska, samt egen reflektion och varande i natur.

Veckan utgår ifrån Stensund där vi bor under veckan. Utflykter görs till närliggande initiativ.

 


Träff 2: Medskapande aktörskap. preliminärt datum: 21 – 26 november 2019 

Plats: Järna samt Stensund

(Denna träff sker i samverkan mellan Eskilstuna fhsk och ABF Södertälje-Nykvarn)

I en alltmer komplex värld, där en accelererande samhälls- och informationsutveckling tycks gå hand i hand med ökande ovisshet  stora och “glokala” socio-ekologiska utmaningar, är vi många som frågar oss hur ett resilient ledarskap och aktörskap kan se ut. Samtidigt öppnar dagens informations- och teknikutveckling upp för nya enorma möjligheter för ett agerande i världen, även inom ramen för gräsrotsinitiativ.

Med inspiration från bland annat  Art of Hosting, Permakultur och ur ett Omställningsperspektiv utforskar vi konsten att leda sig själv och andra genom komplexa sammanhang och mot ökad hållbarhet och resiliens.

Denna träff är uppdelad på 2 moment. De första 3 dagarna är en träning i ”det medskapande ledarskapet – Art of Hosting” i Järna. De avslutande dagarna är vi åter i Stensund.

 


 

Träff 3: Ekoprenörskap och cirkulär design. 20 – 25 mars 2020

Preliminär plats: Eskilstuna med omnejd

Fokus på att skapa prototyper; att ta mindre steg mot en större vision. Vad finns det för alternativa möjligheter för utveckling (t.ex. Teori U, och GNH (Gross National Happiness) ) och är de möjliga att införa i våra sammanhang ? Vi undersöker andra icke-monetära utbyten av resurser och olika vägar för hushållning. Vi utvecklar tankarna om medskapande ledarskap, hållbart entreprenörskap och utforskar bland annat vår relation till pengar; vårt behov att tjäna pengar, skapa medvetenhet kring dess verkliga värde. Under träffen ämnar vi göra besök på ReTuna i Eskilstuna samt ETC Solpark i Katrineholm. 

 


Träff 4: Permakultur och framtidstro. 2 – 7 juni 2020

Plats: Stjärnsund

Natursköna Stjärnsund i Dalarna har en spännande historia som förenar olika perspektiv – från teknik till ande. Ekobyn Findhorn i Skottland inspirerade 1984 uppstarten av Stjärnsunds kursgård Fridhem, och sedan dess har orten delvis varit en plats för människor som söker mer hälsosamma och holistiska tillvägagångssätt för hållbar livsstil. Några eldsjälar har nu utvecklat spännande permakulturkoncept på platsen, med en skogsträdgård, “tiny house” byggen, småskalig grönsaksodling och många andra experiment.

Som sista kurstillfälle, blir detta en vecka för projektredovisning och återkoppling men även för att sätta vidare intentioner och riktning inför nästkommande steg. Detta varvas med praktiska aktiviteter och workshops i samarbete med Permakultur Stjärnsund.

 


Mellan träffarna:

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, grupp coachning samt individuella projektarbeten relaterade till valda intresseområden. Vi läser även några böcker tillsammans (ungefär hälften är på engelska) och deltar i onlinemöten, bland annat med Isabel Carlisle – 1YTs initiativtagare ifrån England. Utöver detta välkomnas en kvalité av självorganisering, där deltagarna övar på att bjuda in, skapa initiativ och att delta.


Länk till övergripande kursbeskrivning

Länk till ansökan

Länk till tidigare års kurstillfällen