KURSTILLFÄLLEN – Ett år i omställning (1YT -3) 18/19

  

Ansökan för 2019 -2020 öppnar i februari 2019

2018-2019:  

Länk till ansökan


Träff 1: Inre och yttre omställning: En introduktion.  21 – 26 september 2018

Järna

Introduktion till kursen och till varandra. Kursens form, upplägg och deltagarperspektiv. Övningar relaterade till Inre och Yttre Omställning, där exempel på inslag är TheoryU; (www.presencing.com/theoryu), samt fördjupande metoder utvecklade av Joanna Macy (joannamacy.net) . Orientering görs gentemot frågan: Vad vill du utveckla -där du bor – individuellt eller i samverkan- inom ramen för ett helhetsgrepp på hållbar utveckling?  Vilka resurser finns på din ort och vad behöver du för att utveckla dem ? Teoretiska och samtalsbaserade moment varvas med praktiska (som skörd och förädling) samt egen reflektion och varande i natur.

Veckan utgår ifrån byn ekobyn Charlottendal, 3 kilometer ifrån Järna Station, varifrån vi gör studiebesök på ett flertal platser. Boende och mat organiseras på plats.


Träff 2: Medskapande aktörskap. 30 november – 5 december 2018

Preliminär plats: Järna

I en alltmer komplex värld, där en accelererande samhälls- och informationsutveckling tycks gå hand i hand med ökande ovisshet och stora, “glokala”, socio-ekologiska utmaningar, är vi många som frågar oss hur ett resilient ledarskap och aktörskap kan se ut.

Med inspiration från bland annat  Art of Hosting, Permakultur Omställningsperspektivet utforskar vi konsten att leda sig själv och andra genom komplexa sammanhang och mot ökad hållbarhet och resiliens.

Inom detta kursmoment ges en träning i ”det medskapande ledarskapet – Art of Hosting”


Träff 3: Hållbart entreprenörskap. 15 – 20 mars 2019

Plats: kommer att bestämmas senare under året

Fokus på att skapa prototyper; att ta mindre steg mot en större vision. Vad finns det för alternativa möjligheter för utveckling ( t ex. Medborgarlön och GNH, Gross National Happiness ) och är  de möjliga att införa här ? Vi undersöker andra icke-monetära utbyten av resurser och olika vägar för hushållning.  Vi utvecklar tankarna om deltagande ledarskap och besöker hållbara företag och utforskar bland annat vårt relation till pengar; vårt behov att tjäna pengar, skapa medvetenhet kring dess verkliga värde.  Praktiskt prövar vi på frösådd inför säsongen.


Träff 4: Permakultur och design för framtiden. 31 maj – 5 juni 2019 

Stjärnsund

Natursköna Stjärnsund i Dalarna har en spännande historia som förenar olika perspektiv – från teknik till ande. Ekobyn Findhorn i Skottland inspirerade 1984 uppstarten av Stjärnsunds kursgård Fridhem, och sedan dess har orten delvis varit en plats för människor som söker mer hälsosamma och holistiska tillvägagångsätt för hållbar livsstil.Några eldsjälar har nu utvecklat spännande permakulturkoncept på platsen, med en skogsträdgård, “tiny house” byggen, småskalig grönsaksodling och många andra experiment.

Som sista kurstilfälle, blir detta en vecka för projektredovisning och återkoppling men även för att sätta vidare intentioner och riktning inför nästkommande steg. Detta varvas med praktiska aktiviteter och workshops i samarbete med Permakultur Stjärnsund.


Mellan träffarna:

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning samt individuella projektarbeten relaterade till valda intresseområden. Vi läser även några böcker tillsammans (ungefär hälften är på engelska) och deltar i onlinemöten, bland annat med Isabel Carlisle – 1YTs initiativtagare ifrån England. Utöver detta välkomnas en kvalité av självorganisering, där deltagarna övar på att bjuda in, skapa initiativ och att delta.


Länk till övergripande kursbeskrivning

Länk till ansökan

Länk till tidigare års kurstillfällen