Ett år i Omställning

LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID.
Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

 .

 

   

 

Ett år i Omställning (One Year in Transition, 1YT) är en kurs för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Med avstamp i våra gemensamma utmaningar undersöker vi hur förmågan att hantera förändring och kriser kan stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång tillämpar vi många olika verktyg för möte, samtal, analys och praktik.

Kursen går på halvfart och är  studiemedelsberättigad

 


 

Kursen vänder sig till dig som:
  • är intresserad av vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och som funderar på hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete, samt få möjlighet att utforska det i relation till vad som är rätt för dig.
  • vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.
  • få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller och möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer.

Kursen bjuder även in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – den inre och yttre – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen består av fyra vecko-internat under ett år, med moment av mentorskap, bokcirklar, onlinemöten och handledning mellan träffarna. Deltagarna förväntas även driva ett eget projekt, större eller mindre, med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle eller till en specifik kontext.

I kursen ingår bland annat metodpaket inspirerat av arbetssättet för nätverket the Art of Hosting, arbetssätt relaterat till ”Inre omställning” (däribland Teori U) och en inbjudan till att ta del av och bli mer aktiv inom omställningsrelaterade nätverk. Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella  projekt.


Kurstillfällen

Våra träffar äger rum där initiativen händer. Byggandet av relation till platser och att använda platser som verktyg i lärande är centralt för kursen och under kurstillfällena.

Vid första kurstillfället utgår vi från ekobyn Charlottendal, en by som ligger naturnära utanför Järna. Här möter och besöker vi olika aktörer och projekt i trakten, med odlarkooperativet Under Tallarna, antroposofins Järna, Ekobanken, Youth Initiative Program (YIP.se) och det biodynamiska odlingscentret Skillebyholm som exempel. I Skåne möter vi kontrasten mellan stad och land. Vi besöker initiativ såsom Kontrapunkt i det urbana Malmö och beger oss sedan ut till landsbygdens gröna omställningsinitiativ. Exempel är Holma folkhögskola samt ekobyggplatser såsom österlens Ecotopia och ekobyn Baskemölla. I Stjärnsund tar vi del av en miljö som sjuder av experiment och kunskapsutveckling inom ramen för permakultur och hållbar livsstil.  Gästlärare, praktiska workshops, fördjupande övningar och projektarbeten är andra viktiga ingredienser.

Länk till detaljerad information om de fyra kurstillfällena

 


Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande onlineträffar med gruppen (ibland med inbjudna gäster), mentorskap, bokcirklar, gruppcoachning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

 


Kursens bakgrund och etablering i Sverige

Ett år i Omställning är en del av ett större nätverk av liknande utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes av Isabel Carlisle (Transition Network och Schumacher College) och har nu spritt sig till Portugal, och Sverige, och det finns intresse att även starta i  Slovenien, Italien och Tyskland. Läs mer om det här samt här http://www.oneyearintransition.org/

Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med Omställningsnätverket.  Vi samarbetar med och bjuder in gästlärare från andra lärosäten som exempelvis KTH/ Environmental Humanities, Centrum för miljö-och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet /SLU, Holma folkhögskola, Linköpings Universitet (Environmental Humanities) och Malmö Högskola.

 

 


Språk

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Kostnad

5800 kr. Beloppet täcker material, vissa transporter och studiebesök under kurstillfällen, samt litteratur (ytterligare kostnader för logi tillkommer för långresande). Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursansvariga

Peter Hagerrot – peter.hagerrot@telia.com

Emilia Rekestad – emilia.rekestad@gmail.com

Kurstid

Kursstart: 21 september 2018

Avslutning: 5 juni 2019

Studietakt: 50%, distans

Ansökan

Du ansöker via Eskilstuna folkhögskola. Länk till ansökan

Löpande antagning till och med 30 april. Frågor kan mailas till emilia.rekestad@gmail.com samt peter.hagerrot@telia.com.

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen, samt om du har några idéer som du vill utveckla. Vi kontaktar var och en av er innan den slutgiltiga antagningen till kursen.