Utbildning

Omställningsnätverkets utbildningar fokuserar på ledarskap för förändringsprocesser. De innehåller främst metoder och förhållningssätt för att möjliggöra samarbete och medskapande i riktning mot hållbar utveckling. De kurser vi erbjuder följer en struktur som utarbetats av Transition Network. Kurserna är anpassade till svenska förhållanden och hålls på svenska.

 

De olika kurserna fyller olika behov i omställningsarbetets olika faser:

Vill du bli värd för en omställningskurs?

Genom att bjuda in till en kurs på din ort kan du ge ditt omställningsinitiativ en extra skjuts och samtidigt möta omställare från andra områden. Läs gärna mer om vad du behöver veta för att kunna stå värd för en kurs.

 

Har du frågor om omställningskurser?

Kontakta oss på: utbildning@omstallning.me

Emilia Rekestad presenterar Ett År i Omställning