emelie

Intresseområden och kompetenser

Namn

emelie

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

långsamare stadigare utveckling. kretslopp cirkel. Viktiga natur

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

hestflokens oegoistiska sammanhållning