Jonathan Korsár

Intresseområden och kompetenser

Namn

Jonathan Korsár

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Jag tror vi kan få ett bättre samhälle i den mån vi klarar av att gemensamt ställa om våra samhällen, ekonomin osv.

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

Jag tror vi alla har mycket att lära av varandra.