Jonas Dahl

Intresseområden och kompetenser

Namn

Jonas Dahl

Närmsta ort/stad

Alingsås

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Olja, odling och ekonomi

Jag kan en del om…

Oljetoppen, Hålla föredrag