Jessica Andreasson

Intresseområden och kompetenser

Namn

Jessica Andreasson

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Ekoodling, kretsloppsgårdar, självhushållning- mat o energi, inre omställning

Hur är du engagerad i omställning?

Jag driver den Ekologiska Trädgårdsfirman PoetryGardens med:
trädgårdsdesign
odling av grönsaker o blommor
stadsodling
alla slags trädgårdsuppdrag

Jessica tel: 0736 12 85 34

Jag kan en del om…

Självhushållning, Odling, Kompostering, Inre omställning