Aktivitet

  • jangoransson postade en uppdatering 1 vecka, 3 dagar sedan

    Nybliven medlem boende i Houtskär i Åbolands skärgård. Den svensktalande delen av Finland. Söker nu omställningsrörelsens aktiviteter i Finland och åker på ett seminarium i nästa vecka om Skärgårdsutveckling och kultur. Kommer att höra mig för om möjligheterna och intresset av att ordna en kurs i omställning här på Houtskär eller närmare Åbo. Har haft kontakt med Giséla Linde på Åland som är med när det blir dags.