Hillevi Helmfrid

Intresseområden och kompetenser

Namn

Hillevi Helmfrid

Närmsta ort/stad

Vimmerby

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Jag lever och verkar för omställning såväl privat som professionellt.
Särskilt intresserad av inre omställning, världsbild, natursyn, grupp-processer, förändringspedagogik, och av att leva som jag lär.

Hur är du engagerad i omställning?

Just nu främst utbildningsfrågorna nationellt.
Verkar i mitt leaderområde för att få in omställningsperspektiv. Håller på att utveckla resiliensanalys lokalt.
Självförsörjningsodlare sedan 15 år tillbaka med erfarenhet av grannsamverkan kring vardagsnära ting som behövs för en resurssnål och högkvalitativ livsstil på landet.

Jag kan en del om…

Oljetoppen, Självhushållning, Odling, Kompostering, Permakultur, Inre omställning, Resiliens, Hålla föredrag