Hans Holmgren

Intresseområden och kompetenser

Namn

Hans Holmgren

Närmsta ort/stad

Ljungsbro

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Återkommer med beskrivning.