Hanna Hallén

Intresseområden och kompetenser

Namn

Hanna Hallén

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

kultur, konst, illustration, kommunikation, kunskapsförmedling, reskilling, folkbildning, permakultur, stadsodling, REconomy

Hur är du engagerad i omställning?

medlem Omställning Halmstad

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

permakultur i ett nötskal

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

grafisk design & illustration, nätverk, hjärnstorm