Att anlägga en skogsträdgård

Att anlägga en skogsträdgård

När

17 januari    
14:00 - 18:00

Var

Studiefrämjandet
Kungsgatan 2, Alingsås, 44130

Event Type

Laddar Karta...

Att anlägga en skogsträdgård

Kursledare: Bo Blomqvist
Bo är en av Sveriges mest kunniga när det gäller ätbara perenna växter. Bo har anlagt en
fantastisk skogstädgård utanför Gråbo där han bland annat odlar mullbär, wasabi, sishuanpeppar, valnöt, asiatiska päron och persikor. Vi är många som varit på studiebesök hos Bo och som inspirerats och börjat drömma om att lära oss mer för att kunna anlägga en egen skogsträdgård.

Nu finns chansen att delta i en praktisk utbildning i hur man själv anlägger en skogsträdgård med ätbara perenna växter. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt.
Kursen är utspridd över tid för att vi ska hinna med att planera, beställa växter, markbereda och plantera. Utbildningen är på fyra träffar varav den inledande träffen är teoretisk. Övriga tre träffar sker hos Ylva och Jonas på Östängs gård i Loo, Alingsås kommun och är praktiska.
Medtag arbetskläder, handskar och lunch till de praktiska träffarna. Spadar och övriga redskap kommer att finnas på plats. Ylva och Jonas bjuder på fika.

Träff 1, 17 januari 14-18 Studiefrämjandets lokal, Kungsgatan 2 i Alingsås
En startträff med teori om vad en skogsträdgård är, vad man ska tänka på när man kombinerar växter och anlägger m.m. Vilka växter man kan börja med och vad som behöver göras på platsen. Studie av kartor över den tänkta platsen (höjdskillnader, solinstrålning, vädersträck, vattenförekomst)

Läxa till Ylva och Jonas inför nästa träff: Beställer de växter vi bestämmer (Sambeställning om fler vill ha växter) Utför röjning av platsen med nedtagning av vissa träd. Läxa till övriga som vill: Fundera över eventuell egen plats.

Träff 2, 14 mars, 10.00-16.00
Loo Östäng 135
Studie av platsen och diskussion av fördelar och nackdelar. Vad man kan göra och tänka på för att anlägga? Vad behöver göras på platsen? Diskussion, planering och praktiskt arbete. Växtkännedom och teori om vad som passar ihop.

Läxa till Ylva och Jonas inför nästa träff: Det som behöver göras men inte hinns med slutförs t.ex. anläggning av gångar och att fixa material som stenar, halm, flis, tidningspapper, kartong, växtstöd m.m. (alla som vill är naturligtvis välkomna att delta) Övriga studerar eventuell egen plats och förbered för anläggning (frivilligt).

Träff 3 ,18 april 10.00-16.00,
Loo Östäng 135
Anläggningsarbete och planering med mer växtkännedom. Vi lär oss hur man ger växterna bästa förutsättningarna. Vilka ska planteras ihop? Vilka kräver mest sol, vatten, djup jord? Hur gör man med vilt och skadedjur?

Läxa till Ylva och Jonas inför nästa träff: slutför anläggningsarbetet t.ex. marktäckning och det som inte hunnits klart av ovanstående. Stängsling av platsen. (alla som vill är naturligtvis välkomna att delta) Påbörja gärna eventuellt eget anläggningsarbete.

Träff 4, 13 juni 10.00-16.00
Loo Östäng 135
Plantering och växtkännedom och teori kring det. Vi arbetar med att få ner alla växter i jorden enligt den planering vi gjorde träff 3. Hur djupt ska man gräva? Behöver man gödsla?

Läxa till Ylva och Jonas: slutför planteringsarbetet (alla som vill är naturligtvis välkomna att delta)

Återträff på hösten då alla deltagare bjuds in för att se hur skogsträdgården utvecklats.

Anmälan: Via e-post till ylva.lundin@storyline.se
Kostnad: 600 kronor per person
Kurslitteratur: Valda artiklar från Internet

Lämna en kommentar