Gruppforum

Välkommen! Forum Gruppforum

Det här forumet innehåller 50 ämnen och 75 svar, och uppdaterades senast av  Elisabeth Sanderson 1 år, 1 månad sedan.

  • Forum
  • Ämnen
  • Inlägg
  • Senast aktivt
  • Active Hopp
   Material från Joanna Macys arbete "The Work that reconnects" med böckerna "Active Hope - How to face the mess we are in without going crazy" och "Coming Back To Life"
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Akalla eko-odling
   Är ett projekt som startade i Studiefrämjandets regi år 2010. Efter tre års laglig verksamhet förvandlades under den fjärde året till Sveriges största "gerilla" odling. "Gerilla" odlingen, som drev föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF), blev framgångsrik vilket retade tjänstemän och andra fiender till omställningsrörelsen. I början av december 2013 kom, ganska hastigt, en avhysnings beslut från kronofogden och trots överklagande till tingsrätten blev den 21 januari Avhysningen ett faktum. mer ingo om föreningen finns på .gulliga.se. kontakta oss gärna!
  • 1
  • 1
  • 5 år, 1 månad sedan

    Rafael

  • Ålands Natur och Miljö
   Vi är en ideell förening som bland annat arbetar med omställningsrörelsens principer och metoder. Vi arbetar mycket med olika studiecirklar, träffas på regelbundna medlemsfikor, ordnar evenemang, utflykter och skriver insändare och deltar i debatter. Naturglädje, välmående och bärkraft till alla som bor och verkar på Åland är vår vision!
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Andelsjordbruk
   Andelsjordbruk innebär ett jordbruk som utförs som ett partnerskap mellan konsument och lantbrukare där ansvar och risker men också skörden delas. Partnerskapet kan vara att köpa en del av skörden i förväg (självplock på gården) eller att teckna en prenumeration på grönsaker (grönsakslåda). Alla andelsjordbruk har tre gemensamma kännetecken, dvs. närodlat, betalning i förväg, och veckovis leverans eller skörd.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Återlärande/Reskilling
   Självhushållning innebär att hantverk som tidigare var mer vanligt, idag är på väg att försvinna kunskap om. Därför måste vi börja praktisera sådant enligt "learn by doing". Kurser med praktisk inriktning bör utformas för att återlärande skall bli möjligt. Det finns redan idag, men måste vidareutvecklas och underlättas genom att vi sprider kursplaner och verktyg för detta. Alla kan inte göra allt, men i en grupp på sälj 200 personer skall det mesta finnas representerat, av sådan kunskap. Odling är ett primärt område, men även t.ex. att ta tillvara bilelektronik kan ingå i mängden färdigheter vi bör behärska.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

    Olov Fahlander

  • Barnen och Fröer i Pelarne
   Gruppen är skapat till att börjar där det är som viktigast våra barn. Vi ska hjälpa förskolan i Pelarne att odla sin egen mat på skolgården och ge barnen möjlighet från start lära sig ett liv med naturen. Förhoppningsvis är det bara början för en levande bygd
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Budkaveln Stockholms Län
   Huvudsyftet med denna grupp är att hålla varandra uppdaterat med det som händer i länet. Ställ gärna in Direktbevakning så får du alltid nyheter genast till din e-post. Det är bara att skriva ett meddelande i Gruppens "Nåt Nytt" ruta.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Community Supported Agriculture
   CSA innebär att en grupp människor bestämmer sig för att en specifik ekologisk gård ska finnas kvar i flera generationer framåt. Detta kan vara av olika anledningar, man vill stoppa stadsutveckling på jordbruksmark, främja ekologisk odling och vilja ha tillgång till bra ekologisk lokal mat. CSA kallas för framtidens matförsörjning till städerna. Visste du att Ministeriet för Säkerhet och Beredskap MSB inte har någon beredskap för en matkris? Det finns olika system för CSA men gemensam nämnare är att vi delar risken tillsammans med bonden och att vi får mat i gengäld. I denna grupp vill vi skapa en plattform för CSA Sverige.
  • 1
  • 2
  • 4 år, 8 månader sedan

    Juliette Snijders

  • FallFrukt
   Skapar den här gruppen för att för göra ett projekt att ta hand om nästa års äpplen och fallfrukt som inte tas tillvara i trädgårdarna runt om Alingsås till förädling för försäljning. Jag har själv varit i några trädgårdar i år och sätt att; Oj vad mycket äpplen det finns! också att det finns många äpple träd som skulle behöva skötas. Vill du vara delaktig? i arbetsgrupp eller om du har förslag och råd? väldigt välkommen! Några punkter att börja runt, om jag ser behöver funderas på och ordnas är; *Ett godkännt kök för tillberedning *Maskiner, jousepress *Flaskor burkar *Recept, konserverings metoder *Kontakt med äppleträds ägare -kolla hur stort äpple utbud finns-Gentjänst för tillvaratagande av äpplen..ex. få del av plockade äpplen, få del av produkt.krattar *Tjänst att erbjuda hjälp med trädklippning *Kunskaper i äpplesorter och skördetider *Försäljnings ställen för äpplen och färdiga produkter
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Förnyelsebar energi
   Gruppen vill arbeta för ökad användning av förnyelsebar energi och göra det enklare för människor att kunna vara energieffektiva. Vi kommunicerar i mejlgrupp.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Förnyelsebart Linköping
   Gruppen för oss som är intresserade av förnyelsebar energi. Teori och praktik inom sol, vind och biobränslen
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Gåvoekonomer
   Här samlar vi tankar, idéer och diskussioner för hur gåvoekonomi skulle kunna få fäste som affärsmodell i modern tid. Det finns inget givet recept på hur man ska arbeta med gåvoekonomi, men tillsammans kan vi ta fram olika förslag på hur man skulle kunna göra som faktiskt fungerar. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen utan hjälps åt att undersöka hur andra har gjort och gör. Vidare sprider vi ordet om gåvoekonomi för att få fler företagare att börja fundera på detta och få över fler och fler på den hållbara sidan. Visionen är att i framtiden är detta en helt naturlig affärsmodell där inga fula fiskar får plats - och därmed skapas en mer hållbar värld med mindre fokus på pengar, utnyttjande av arbetare och tillväxt.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Glesbygdsgruppen
   Urbaniseringen i Sverige är landets största folkrörelse. Många små kommuner ser randen för sin existens krypa närmare i en tid då livet i stan är norm och glesbygdsbon ses som förlorare. Trots att det är där våra resurser skapas och de som bor där ofta måste kunna mer om allt för att klara sig i tillvaron. För att landet ska fungera och vara hållbart både rent praktiskt, ekologiskt och människovänligt i framtiden behöver vi ställa om samhället så att det ger förutsättningar för hela landet att leva, från stad, över landsbygd till glesbygd. Den här gruppen är till för att lyfta lands- och glesbygden och medvetandegöra deras betydelse i samhället å hela landets vägnar. Här utarbetar vi teorier och metoder för att ställa om till framtidens Sverige!
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Hörnefors omställning
   Skape en gruppe for å samle personer som vil samarbeide for å starte konkrete initiativer av all slags i Hörnefors.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Inkludering & Mångfald
   Alla ska känna sig välkomna i omställningsrörelsen. Den här gruppen arbetar med att välkomna och inkludera fler i arbetet. Vi vill ta bort de hinder som finns för att fler ska inkluderas. Vi vill arbeta med att rikta oss mot olika grupper där omställare är underrepresenterade. Vad kan du bidra med?
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Inre Omställning Värmland
   Regional arbetsgrupp där vi kommer studera inre omställning med en pragmatisk inriktning: Hur kan vi brinna för omställning, utan att brinna ut? Hur hanterar vi den inre konflikten som uppstår när samhället vill att vi ständigt ska öka takten i ekonomin, samtidigt som vi själva tvivlar starkt på att det leder till något hållbart och gott liv för alla och framtida generationer? En grupp där vi försöker låta bli att diskutera de yttre problemen med energi/ekonomi/ekologi, eftersom vi saknar verktygen för att hantera stressen som den vetskapen för med sig. Vi tror vi behöver ha med oss vårat inre på den yttre omställningsvägen för att kunna agera konstruktivt. Frågan är hur det ska gå till på bästa sätt. Vad kan vi lära från andra? Det första målet för denna arbetsgrupp är planering av en studiecirkel under hösten 2016. Preliminär start i September. Ett förslag jag fått på litteratur att läsa under sommaren som förberedelse är: Active Hope - Joanna Macy (2012).
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Klimatnätverket – Omställning Ludvika
   Vi är en löst sammanhållen grupp som för tillfället mestadels förmedlar info om andra aktörers arrangemang och aktiviteter inom området. Förhoppningen är naturligtvis att fler intresserade ska ansluta och skapa förutsättningar för en mer aktiv grupp! :)
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Kommunikation
   Den här gruppen diskuterar och utvecklar denna webbplats, produktionen av informationsmaterial, utåtriktad kommunikation, etc. Öppen för alla som vill vara med och arbeta för att hjälpa till med detta.
  • 3
  • 4
  • 5 år, 4 månader sedan

    Steve Hinton

  • Latorps byalag
   Latorps byalag blev en förening 1998 med syfte att: - förena byborna - verka för att få en levande och aktiv bygd - bli en kraftfull pådrivare i frågor om vårt närsamhälle Vårt mål är ett hållbart Latorp. 2008 ställde vi oss frågan, kan vi bli självförsörjande på energi? Det blev projektet "Egenproducerad energi - Sol och Vind" som fortsatte med del 2, Hållbar omställning - solenergi i fokus. Vi satsar oxå på gemensamma saker t ex solluftfångare, kniv/lieslip o äppelriv & press. Ordnar kurser; göra surkål, egna salvor fr naturen, redesign, yoga, qi-gong etc Läs mer på www.latorpsbyalag.se
  • 1
  • 1
  • 2 år, 2 månader sedan

    Timmy Andersson

  • Naturskyddsföreningen Tingsryd – projekt Omställningen
   Vi borjade med några vänner en Omställningsgrupp i Urshult men efter några månader växte tänken att börja med en officiel förening. Det blev Naturskyddsförening Tingsryd. Naturskyddsföreningen Tingsryd frodas i den småländska myllan och hoppas kunna bidra till att här och nu öka motståndskraften i vårt samhälle genom att verka för: – lokal ekonomi – lokalproducerad ekologisk mat – naturupplevelser – grön energi – miljösmart transport – ekologiskt byggande – handla miljövänligt – kollektiv nätverk – naturvänliga insatser – biologisk mångfald – konsumindre – öka medvetenhet – sprida information – levande landsbyggd …
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Nyköpings bytesmarknad
   Den här arbetsgruppen arrangerar återkommande bytesmarknadsdagar. Tanken är att både varor och tjänster ska kunna ingå i byteshandeln. Se även arbetsgruppens information på den <a href="http://nyköping.omställning.net/arbetsgrupper/nykopings-bytesmarknad/">officiella webbplatsen</a>. Denna grupp finns under <a href="/grupper/omstallning-nykoping/">Omställning Nyköping</a>.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Nyköpings naturskafferi
   Att dela med sig av och återerövra gammal kunskap. Det handlar om vad vi kan plocka i skog och mark att laga mat av och koka te på. Se även arbetsgruppens information på den <a href="http://nyköping.omställning.net/arbetsgrupper/naturens-skafferi/">officiella webbplatsen</a>. &nbsp; Denna grupp finns under <a href="/grupper/omstallning-nykoping/">Omställning Nyköping</a>.
  • 1
  • 1
  • 5 år sedan

    Hild Lorentzi

  • Nyköpings personliga omställningar
   Utöver omställningsaktiviteterna som vi har andra arbetsgrupper för, så inspirerar vi varandra att göra genomgripande livsstilsförändringar. Den här arbetsgruppen är alltså ett komplement till de andra arbetsgrupperna. I första hand gör vi livsstilsförändringarna för klimatets skull eftersom det är mest bråttom, vilket återspeglas av det vi väljer att fokusera på tills vidare. Vi har specifika länktips i en slags verktygslåda, som finns på den officiella webbplatsen. Denna grupp finns under Omställning Nyköping.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Nyköpings politikersamverkan
   Den här arbetsgruppen har återkommande träffar med flera politiker och skriver gärna medborgarförslag. Uppbyggnad pågår av informationen som finns på den <a href="http://nyköping.omställning.net/arbetsgrupper/nykopings-politikersamverkan/">officiella webbplatsen</a>. Denna grupp finns under <a href="/grupper/omstallning-nykoping/">Omställning Nyköping</a>.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Odling – Alingsås
   Här delar vi information om biologisk odling, permakultur och olika odlingstekniker så som biodynamisk eller naturligt jordbruk m.m. Du hittar också information om odlingsgruppen i Alingsås och dess aktivitet. Permakultur från engelska "permanent agriculture" är design verktyg baserade på en etik för en hållbar mänsklig tillvaro som utöver matförsörjningen berör alla aspekter av våra levnadssätt.
  • 2
  • 9
  • 4 år, 2 månader sedan

    Olivia Florian

  • OM
   En grupp för alla som är intresserade av vad som händer på e-magasinet OM. OM vill bidrag till en hållbarare, grönare och omtänksammare värld genom att ge ut den här tidningen som innehåller en blandning av kunskap och inspiration från hur andra gör och tänker, inom så skilda områden som ekonomi, energi, ekologi, odling, trädgård, mat, hälsa och social liv. Har du något du vill dela med dig av så hör gärna av dig.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning + Landets Fria = sant
   Ett forum för att ge input till Landets Fria Tidnings omställningsbevakning. Tips, feedback, tankar, förslag, både till specifika artiklar och kring möjliga samarbeten mellan tidningen och Omställningsnätverket och/eller enskilda omställningsinitiativ.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning Borås
   Omställning Borås startades onsdagen 15 april ur Klimatnätverk Boråsregionen. Vi arbetar lokalt, för ett hållbart och motståndskraftigt lokalsamhälle och för klimatomställning. Vi vill göra allt vi kan för att bidra till att klara tvågradersmålet.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning Gävle
   Vi är en grupp som verkar i Gävle. Har en FB grupp "Omställning Gävle" och finns på hemsidan "www.omstallninggastrikland.se". Vi har personer som är intresserade av stadsodling, cykling, svara på miljö och samhällsremisser från kommunen, ta oss till andra grupper i kommunen och tala om omställningsrörelsen m.m.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning Gotland
   Detta är den lokala Omställningsgruppen för Gotland. Här kan vi diskutera vad som händer på Gotland i form av föreläsningar och lokala projekt. Vi kommer att lägga upp tid för träff när vi är fler än fem aktiva i gruppen. Välkomna.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • omställning halmstad
   Omställning Halmstad är en nystartad liten lokalgrupp som träffas på café Strandgatan20 i Halmstad den sista fredagen i månaden mellan klockan 12.00-13.30. Vi pratar ofta om barn, framtid, mat, nätverkande och folkbildning. Välkomna!
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning Höglandet
   Vi finns inom kommunerna Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Ambitionen är att skapa ett nätverk för alla oss som är intresserade av samhällsomställning. Välkommen att vara med!
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning Hökarängen
   Vi som startar Omställning Hökarängen är föräldrar i Martinskolan, Söders Waldorfskola i Hökarängen. Vi tänker oss att Omställning Hökarängen ska bli en mötesplats för Hökarängsbor som på olika sätt vill arbeta för att Hökarängen som stadsdel (och vi som bor här) ska bli mindre beroende av fossil energi, mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Välkommen att engagera dig tillsammans med oss! Under Hållbara Hökarängens Hållbarhetsfestival sista helgen i september 2014 har vi fått i uppdrag att bidra med 2 Omställningsdagar. (Hållbara Hökarängen är ett projekt inom Stockholmshem. http://hallbarahokarangen.com/) Omställningsdagarna tänker vi oss som "en uppvärmning" inför en Synvända som vi planerar längre fram. Inspirationen kommer från Synvändan i Stjärnsund, Dalarna. (http://www.synvanda.se/) Under namnet Synvändan i Hökarängen, planerar vi bjuda in till en rad föredrag och workshops för att ringa in att vi står inför en ny dramatisk och spännande tid.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

  • Omställning i Mark
   En lokal omställningsgrupp i Marks kommun som startade 2012. Gruppen är sprungen ur ett företagarnätverk som heter Forma Framtiden. Bland första aktiviteterna var en permakulturkurs, en dag kring förnyelsebar energi och föreläsning med Björn Forsberg. Under det senaste året har det jobbats med att få till en odling intill ett bostadsområde i Skene, vilket har resulterat i att, efter en genomförd helgkurs, en odlarförening har startats den 30 mars 2014. Varje månad träffas vi för en omställningsfika på det lokala kaféet Skrädderiet i Kinna. Alla som är intresserade av att jobba lokalt med omställning är välkomna!
  • 1
  • 1
  • 5 år sedan

    Gert Olsson

  • Omställning i Praktiken
   Gruppen är sprungen ur ett Leader-projekt 2014. Fyra byar ställde om till hållbar utveckling och fick under året projektstöd från Leader Bergslagen och Leader Gästrikebygden. Nu sprider sig ringarna på vattnet. Omställning i praktiken är precis vad det heter. Mindre snack - mer verkstad.
  • 0
  • 0
  • Inga ämnen

Visar ämne 1 (av totalt 1)
Visar ämne 1 (av totalt 1)

Du måste vara inloggad för att skapa nya ämnen.