David Bennett

Intresseområden och kompetenser

Namn

David Bennett

Närmsta ort/stad

Stockholm

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Typ allt.

Hur är du engagerad i omställning?

Medinitiativtagare till Omställning Västerort
Aktiv inom Kommunikationsgruppen på riksnivå
mm

Jag kan en del om…

Aquaponik, Hålla föredrag, Inre omställning, Lokala valutor, Oljetoppen, Permakultur, Resiliens, Självhushållning, Solenergi, Vindkraft

Övriga kompetenser

Kompost, Rocket Mass Heaters, Urban odling