David Olausson

Intresseområden och kompetenser

Namn

David Olausson

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Det mesta tror jag.

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

Trädens hemliga liv: Peter Wohlleben
David  Jonastad: Jordad
Galen i humlor: David Goulson

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

Jag kan gräva och springa ganska långt utan att stanna (ca 1 mil).