Aktivitet

 • Jan Bergman gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Omställning NyköpingOmställning Nyköping 3 veckor, 2 dagar sedan

  Ur landsbygdens perspektiv på biogas
  ublicerad 12 oktober 2016 07:09
  Debatt: ”Kräv att bussarna går på lokalt producerat”
  DEBATT
  DELA PÅ FACEBOOKDELA PÅ TWITTERNYHETSFLASHRÄTTA TEXT- & FAKTAFEL
  Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.
  I Sörmland planeras två biogasanläggningar, en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping. Anläggningarna kan med god marginal försörja all kollektiv busstrafik i länet. De båda anläggningarna har fått ett investeringsstöd på sammanlagt 72 miljoner kronor. Bidraget skapar en unik möjlighet för Sörmland att få tillgång till ett lokalproducerat förnybart drivmedel till ett konkurrenskraftigt pris.

  Båda anläggningarna kommer att producera biogas från bland annat stallgödsel. De ägs till stor del av lokala lantbrukare och planeras att vara färdiga 2018. Utsläppen av växthusgaser kan minskas kraftigt genom att utbudet av biodrivmedel ökar och genom att läckaget av metan från gödsel minskar.

  Men för att produktionen ska kunna starta behövs långsiktiga avtal med köpare av biogasen. Vi vill därför uppmana politikerna som beslutar om kollektivtrafiken i Sörmland att vid kommande upphandlingar av busstrafik ställa krav på biogas och därmed öka miljö- och klimatnyttan samt ta hänsyn till övriga samhällsnyttor.

  Vi ser tre sådana nyttor med biogasen som politikerna borde ta hänsyn till när de ställer krav i upphandlingarna.

  Prisstabilitet. Kollektivtrafiken drivs idag på förnybara drivmedel, primärt biodiesel. Sannolikt kommer efterfrågan på biodrivmedel att öka de kommande åren och därmed riskerar också priset att stiga kännbart. Genom att sluta avtal med lokala producenter kan ett lågt och stabilt pris säkras för en lång tid framåt.

  Den lokala nyttan. Biogas är ett förnybart lokalproducerat drivmedel som även bidrar till hållbar tillväxt. En lokal drivmedelsproduktion skapar arbetstillfällen och bidrar till Sörmlands tillväxt och utveckling, framförallt på landsbygden.

  Kretsloppet. Biogas utgör en grundbult i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Som en biprodukt produceras biogödsel som är ett utmärkt organiskt gödselmedel, inte minst för ekologisk odling. När biogödseln används sluts kretsloppet och näringen återförs till Sörmlands odlingsmarker.

  För att kollektivtrafiken, och Sörmland, ska kunna dra nytta av biogasanläggningarna behöver politikerna i direktionen för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet redan i år fatta ett inriktningsbeslut där biogas prioriteras inom regiontrafiken. Utan en satsning på biogas är risken hög att investeringsstödet måste lämnas tillbaka och Sörmland går miste om både arbetstillfällen och ett lokalproducerat förnybart drivmedel.

  Politikerna i Sörmland måste våga ställa krav på biogas i kollektivtrafiken så att vi kan få tillgång till ett förnybart alternativ som sluter kretslopp, gynnar den lokala landsbygden och arbetsmarknaden samt minskar risken för kostnadsökningar.

  Anders Eriksson

  Kjulsta, Stigtomta

  Kjell Johansson

  Sjukälla, Jönåker

  P-G Jarlö

  Kyrkbyn, Stigtomta

  Lars Andersson

  Björktorp, Stigtomta

  Per-Olof Andersson

  Haresta, Stigtomta

  Ulrik Helgstrand

  Rösäng, Ålberga

  Ingemar Danielsson

  Valsberga Gård, Åkers Styckebruk

  Ove Sjöberg

  Ulvhälls Gård, Strängnäs

  Peter Hammarstedt

  Malmby Lantbruk, Malmby