Aktivitet

 • Jan Bergman gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Omställning NyköpingOmställning Nyköping 4 månader, 3 veckor sedan

  Tack för bra möte igår! Jag kommer här i några uppdateringar klippa in text från inlägg i SN som vi pratade om. Då många inte har access till deras webb klistrar jag in text.
  Publicerad 25 augusti 2017 05:00
  Debatt: ”Vi driver på för lokalproducerad biogas i Sörmland”
  INLÄGG UTIFRÅN
  DELA PÅ FACEBOOKDELA PÅ TWITTERNYHETSFLASHRÄTTA TEXT- & FAKTAFEL
  Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.
  Transporter, boende och livsmedel står för merparten av våra klimatutsläpp. Av dessa har transporter hittills varit den sektor som visat sig svårast att nå förbättringar inom. För att nå nollutsläpp till 2030 behöver vi både minska behovet av transportkilometer, transportera på andra sätt och ställa om den resterande fordonsflottan till fossilfri drift.

  I Sörmland planeras två biogasanläggningar – en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping. Anläggningarna kommer med god marginal att kunna försörja hela Sörmlands kollektiva busstrafik. De båda anläggningarna har fått ett statligt investeringsstöd på sammanlagt 72 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet. Bidraget skapar en unik möjlighet för länet att få tillgång till ett lokalproducerat förnybart drivmedel till ett konkurrenskraftigt pris. Båda anläggningarna kommer att producera biogas från bland annat stallgödsel. De ägs till stor del av lokala lantbrukare och planeras att stå klara 2018. Med de båda anläggningarna beräknas den sammanlagda minskningen av utsläpp av växthusgaser bli nära en halv miljon ton ­under sin livstid. Minskningen sker genom att läckaget av ­metan från gödsel minskar och att utbudet av biodrivmedel ökar. Men för att produktionen ska kunna starta behövs långsiktiga avtal med en eller flera köpare av biogasen.

  Häromdagen kunde vi dock läsa i SN att en del av Sörmlands­politikerna i kollektivtrafikmyndigheten tvekar. Miljöpartiet i Sörmland tvekar inte. Vi tycker det vore en mycket bra idé att Sörmlands kollektivtrafik gick på biogas som producerats här hemma i vårt vackra län. Det finns främst tre viktiga nyttor­ med att satsa långsiktigt på biogas i länets kollektivtrafik.

  Efterfrågan på biodrivmedel ökar vilket innebär risk för ökade priser. Med ett långt lokalt avtal kan ett lägre pris säkras – och prisnivån hållas stabil.

  Genom att satsa i vårt eget län stärks vårt näringsliv och fler arbetstillfällen kan skapas. Dessutom bidrar det lokalproducerade till landsbygds­utveckling.

  Som en ­biprodukt till biogasen ­kommer anläggningarna att producera biogödsel. Detta är ett utmärkt organiskt gödningsmedel, och då särskilt för ekologisk odling. Användningen av biogödseln sluter kretsloppet och näringen återförs till Sörmlands odlingsmarker.

  Biogas utgör en grundbult i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Inget drivmedel kommer inom överskådlig framtid ensamt ersätta de fossila alternativen. ­Biogas är ett alternativ som dess­utom har flera andra miljö­vinster jämte att det är för­nybart och minskar klimatpåverkan. Det ­underlättar även avfallshanteringen, sluter kretsloppet, ­bidrar till lokal tillväxt och ­sysselsättning, innovation, landsbygdsutveckling och ­renare luft. För oss gröna är det självklart att den biogas som produceras i länet också ska driva länets bussar.

  Magnus Johansson (MP)

  distriktsordförande, Miljöpartiet Sörmland

  Anna Wåhlström (MP)

  landstingsråd, Landstinget Sörmland

  Ragnar Lindén (MP)

  oppositionsråd, Strängnäs kommun

  Malin Hagerström (MP)

  kommunalråd, Nyköpings kommun