Omställningsreflektioner från konferensen Resilience 2017