Reflektioner från Omställningskonferensen i Växjö 7-8 oktober