Blogg

Välkommen till omställningsbloggen! Här vill vi att du ska få inspirerande läsning om hur livet som omställare ter sig: rapporter från kul initiativ, filosofiska aspekter på omställning, kanske om hur man bäst firar sina misslyckanden?

Om du vill vara med i bloggredaktionen och regelbundet bidra till bloggen, eller om du har något som Sveriges omställare absolut inte får missa, hör av dig till Pella!

Resiliens och den framtid vi planerar för

Stockholm Resilience Center höll en konferens den 7 november: ”Forskning och praktik kring Stockholm-Mälarregionens framtid – en dag för gemensamt lärande”. Först presenterades mycket kort ett flertal forskningsområden från SRC. Det handlade om sådant som ”regional transformation”, ekosystemtjänster och social-ekologisk dynamik, resiliensarbete i kommuner (läs Eskilstuna) och resiliens i rumslig planering. Stockholm Resilience Centre har […]

Inre omställning – workshop med Sophy Banks i Köpenhamn

Av Amanda Huss – Vi behöver se till hela kartan, det här handlar inte bara om klimatförändringar eller peak oil utan om en systemkris, om en skev världsbild. Därför behöver vi förändra hela systemet och det innebär en omställningen både på det yttre och inre planet. Orden är Sophy Banks’ från Totnes i England. Sophy är […]

Transition Networks’ hub meeting i Köpenhamn – en rapport

Den 9-12 september höll Transition Network det årliga mötet med representanter för de nationella ”hubbarna” i Köpenhamn. Omställare från Rumänien, Kroatien, Tyskland, Italien – hela 18 länder var representerade. Brasilien och Mexico var de som fick resa längst. Från Sverige var vi fyra personer (vilket var ett undantag, de andra hade max två): jag, Stephen […]

Första Framtidsveckan i Skåne!

Av Anna Maris I går var jag och Anna Hägg Drougge, ordförande i Omställning Österlen, på Framtidsveckan i Kristianstad. Syftet var att berätta om Omställning Österlens aktiviteter och att bjuda in åhörarna att skapa en egen omställningsgrupp. Jag berättade lite om vad omställningsrörelsen är och Anna om vad vi har för aktiviteter i vår grupp. […]

Omställningsrörelsen och kyrkan – en klimataktion inför valet

I omställningsgruppen på Värmdö arbetar vi sedan flera år tillsammans med församlingen. Vi har en gemensam föreläsningsserie, Framtidsakademin, där vi lär oss mer om lokala lösningar på globala kriser. Ofta är föreläsningarna i kyrkorummet. Vi har ordnat gudstjänster tillsammans på världsmiljödagen och på Tacksägelsedagen på hösten har vi haft auktion i kyrkan med lokalproducerade grönsaker, […]