Blogg

Välkommen till omställningsbloggen! Här vill vi att du ska få inspirerande läsning om hur livet som omställare ter sig: rapporter från kul initiativ, filosofiska aspekter på omställning, kanske om hur man bäst firar sina misslyckanden?

Om du vill vara med i bloggredaktionen och regelbundet bidra till bloggen, eller om du har något som Sveriges omställare absolut inte får missa, hör av dig till Pella!

Transition training online!

Transition Network ger grundkursen i omställning via nätet i höst! Naresh Giangrande, som leder kursen, har även utvecklat Transition Networks utbildningsarbete. Så här beskrivs kursen, som ges på engelska: This course, lead by Naresh Giangrande, is an opportunity to be a part of a wide ranging, international learning community where the conversation can range from […]

Omställningskonferens 2017: ”Globala mål – lokala lösningar”

 Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens! Målet är att sammanföra flera olika hållbarhetskrafter för att skapa inspiration, utbyte och nätverkande. Konferensen syftar till att hitta former för omställningen att ta ett steg till, komma vidare. Vi är många som har samma fokus och i ett större sammanhang kan vi tillsammans åstadkomma […]

Aktuellt om inre omställning

Några tips och nyheter från kärngruppen för inre omställning: 1-2 juli: Omställningsnätverkets första helgkurs om inre omställning. Det finns platser kvar till helgkursen om inre omställning på Sörby retreatcenter i Halland 1-2 juli. Här finns mer info: http://omställning.net/evenemang/inre-omstallning-det-ar-mojligt-att-skapa-en-vacker-varld och på facebook: https://www.facebook.com/events/417012928659052/ 16-20 juli: European Ecovillage Conference 2017: Living the future today: Solidarity, Resilience & Hope, Ängsbacka The Global Ecovillage […]

Hej månadens omställare Christopher Wegweiser!

Foto: Privat Månadens omställare Christopher Wegweiser undervisar i resilient entreprenörskap på Holma folkhögskola i Lund. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag gick igenom stegen som många går igenom och fortsätter att gå igenom när man lär sig om globala kontexter, klimatförändring och resurshantering. Jag kände väl lite ilska och […]

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

Foto: Oscar Poulsen  – Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Från början var det nog när jag märkte att pengar som behövdes till […]

Hej månadens omställare Ylva Lundin!

Foto: Privat Ylva Lundin startade Omställning Alingsås och ställer nu om på Östängs gård. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag hade länge levt ett liv där jag köpte det mesta second hand, källsorterade, åkte kollektivt och handlade ekologiskt. Men när jag började läsa in mig på peak oil förstod […]

Vad är en by?

Jag har en längtan efter anknytning. Så mycket i dessa omställningstider säger att vi är separata från varandra och jorden. Jag vill känna mig fri att jobba så mycket som jag vill, jag vill äta mat som jag vet vart det kommer ifrån och som inte är giftig. Jag vill hjälpa andra och få hjälp […]

ECOLISE växer – med stark svensk representation

Av Peter Hagerrot Årets ECOLISE-möte var det tredje och det hölls i Amalurra i Baskien. Vid valet av ny styrelse för perioden 2017-19 valdes Robert Hall (GEN-Europa) från Suderbyn Ekoby till ordförande samt Emilia Rekestad (Permakultur Sverige) till ny styrelsemedlem. Förutom styrelsen verkar flera funktionärer; Eamon O´Hara genom AEIDL samt tre nyanställda deltidsfunktionärer med uppgift […]

Hej månadens omställare Annevi Sjöberg!

Foto: Privat Annevi Sjöberg är miljövetare och lärare i permakultur,var med och startade Permakultur Stjärnsund samt är en av författarna till boken Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det är en ganska lång resa som skett stegvis. Genom att jag hela låg- och mellanstadiet […]