ECOLISE växer – med stark svensk representation

Av Peter Hagerrot

Årets ECOLISE-möte var det tredje och det hölls i Amalurra i Baskien. Vid valet av ny styrelse för perioden 2017-19 valdes Robert Hall (GEN-Europa) från Suderbyn Ekoby till ordförande samt Emilia Rekestad (Permakultur Sverige) till ny styrelsemedlem. Förutom styrelsen verkar flera funktionärer; Eamon O´Hara genom AEIDL samt tre nyanställda deltidsfunktionärer med uppgift att koordinera policy, information och kunskap och utbildningsfrågor.

Ekobyn grundades för 25 år sedan av en grupp kvinnor. Här beskriver Irene Goikolea platsen och dess intention att låta ”medvetande materialiseras”. Valet av mötesplats bidrog till att skapa en inspirerande men lugn stämning som pekar på att organisationen nått en ny nivå av mognad. Längst tv i bilden är Inge Niestroy, ny policyhandläggare i Bryssel och Eamon O´Hara.

Den viktigaste satsningen i år blir manifestationen European Day of Sustainable Communities den 23 september i samarbete med partners i EU-kommissionen och EU-Parlamentet. Det blir ett event i Bryssel och på många andra platser. Förhoppningsvis vill många omställningsgrupper lyfta initiativet lokalt. Här kan man registrera sitt lokala event.

Några andra nedslag från ECOLISE-mötet:

Själv deltog jag i ett par seminarier kring kunskap och utbildningsfrågor. Markus Molz från Luxemburg kommer samordna dessa. Han har en lång bakgrund från alternativa utbildningar (unschooling) och ser stora möjligheter att bygga upp en plattform för alternativa utbildningar i samverkan.

Robert Hall sammanfattade mötet med kommentaren att bland våra medlemsorganisationer finns en rad lösningar för de utmaningar vi står inför men att kunskapen om dem i ”mainstreamsamhället” är låg. Med detta tredje årsmöte känns det som ECOLISE vuxit in i en ny mer offensiv roll.  Budgeten har ökat från ca 100 000 kr till drygt en miljon.  Det ger även möjlighet för ett mer offensivt arbete för att söka gemensamma EU-medel.  En förhoppning som jag återkom till ett flertal gånger är att detta även kan leda till att medel kan ”droppa neråt istället för bara uppåt” för våra små lokala rörelser som liksom flertalet medlemmar i ECOLISE gör en stor insats för en liten om ingen budget.

 

Amalurra   8 Mars 2017    Peter Hagerrot