Författar-arkiv: Steve Hinton

Vi är nu en del av det internationella ”navet” Transition Hub

Omställnings nätverket skrev under Årskonferensen MOU ( memorandum av understanding) – tillsammans med Hela Sverige om att koordinera och stödja  Omställning i Sverige och Åland. En hel del av hur detta nav fungerar arbetades fram under det internationella konferensen i Santorso Italien under våren. Transparens är något vi strävar efter, det bygger på tillit och […]

KOGLI-gruppen startas

  Av Steve Hinton Nu startar Omställningsnätverket en koordineringsgrupp för lokala initiativ. Gruppen består av representanter för lokala initiativ samt representanter från styrelsen och olika nationella arbetsgrupper. Idén är att gruppen ska säkerställa att stödet för lokala grupper som Omställningsnätverket utvecklar är så bra som möjligt. NY LAG STÄLLER STÖRRE KRAV I.o.m regeringens förslag till […]

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket Medlemmarna kallas till 2015 års stämma. Tid: klockan 13:00 -15:00 den 8 november 2015 Plats: Hotell Fjällsätra, Undersåker Anmälan: Läs om omställningskonferensen här Dagordning • Mötets öppnande • Val av mötesordförande • Val av mötessekreterare • Val av person att justera protokollet • Godkännande av dagordning • Fastställande av röstlängd […]

Personlig rapport från Konferensen i England

Av Steve Hinton Hela fem dagar har jag tillbringat på omställningskonferens i Devon, England tillsammans med andra omställare från hela världen. Förutom själva konferensen var det ett möte för representanter från de nationella nav (hubs) som bildar länkar mellan det internationella Transition Network och de lokala omställningsinitiativen. Från Sverige deltog jag och Anna Maris. Från […]

Sommarcamp för Omställare med eller utan familj

Den 6-10 juli 2015, för 13:e året Nu är det dags igen, för CIRCLE WAY CAMP ”Tänk sju genarationer innan varje viktigt beslut” / Indianskt talspråk En härlig plats att tälta och träffa andra omställare och folk involverade i Circle Way. Enligt rykte, föds idén till Omställning Växjö på Camp för några år sedan. Och […]

Greenstones bjuder på energi i omställningsarbetet

För att stödja omställare som speciellt stödjer andra har vi fått följande: Välkommen till en helg med Debbie Warrener, omställare och aktivistinspiratör från England. Var: På Greenstones, Flatön utanför Orust När: 24-26 april, 2015 För att lysa som inspiratör behöver du ibland lyssna inåt och ladda. Reflektera och sortera. Det handlar om att ta sig tid att […]