Författar-arkiv: Amanda Martling

Hej månadens omställare David Bennett!

Foto: Privat. David Bennett är radhusbonde samt engagerad i Omställningsrådet och kursen Vad är en by? ”Omställning är en praktisk sak man kan göra för att engagera sig själv och andra i närheten”, säger David Bennett. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det var först insikten om att det finns väldigt […]

Hej månadens omställare Helena von Bothmer!

Foto: Stefan von Bothmer Helena von Bothmer är grundare av Kosters trädgårdar, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. På senare år har Helena von Bothmer engagerat sig allt mer i inre omställning och sociala perspektiv på hållbarhet. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag känner inte att det finns något alternativ. Vi måste hitta […]

Hej månadens omställare Marjo Marthin!

Foto: Lärkan Hagström Marjo Marthin är initiativtagare till den ideella föreningen Kulturand som sedan 2010 driver verksamheten Ekobygg med lera i Järbo i Gästrikland, där hon även är verksamhetsledare. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – När omställningsrörelsen kom in i mitt medvetande var det som att allt det som jag […]

Hej månadens omställare Christopher Wegweiser!

Foto: Privat Månadens omställare Christopher Wegweiser undervisar i resilient entreprenörskap på Holma folkhögskola i Lund. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag gick igenom stegen som många går igenom och fortsätter att gå igenom när man lär sig om globala kontexter, klimatförändring och resurshantering. Jag kände väl lite ilska och […]

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

Foto: Oscar Poulsen  – Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Från början var det nog när jag märkte att pengar som behövdes till […]

Hej månadens omställare Ylva Lundin!

Foto: Privat Ylva Lundin startade Omställning Alingsås och ställer nu om på Östängs gård. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag hade länge levt ett liv där jag köpte det mesta second hand, källsorterade, åkte kollektivt och handlade ekologiskt. Men när jag började läsa in mig på peak oil förstod […]

Hej månadens omställare Annevi Sjöberg!

Foto: Privat Annevi Sjöberg är miljövetare och lärare i permakultur,var med och startade Permakultur Stjärnsund samt är en av författarna till boken Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det är en ganska lång resa som skett stegvis. Genom att jag hela låg- och mellanstadiet […]

Hej månadens omställare Giséla Linde!

Foto: Marcus Sandberg Giséla Linde är journalist, föreläsare och författare till boken Lev enklare. Idéer för en hållbar livsstil! Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag har alltid varit lite energi-skör och haft lätt att bli trött och dränerad. Så jag har varit tvungen att lära mig vara lyhörd och […]

Hej månadens omställare Eva Sanner!

Foto: Zita Marias Månadens omställare Eva Sanner är författare, psykosyntesterapeut och ordförande för Omställning Hällungebygden. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag tror att det var möjligheten att göra förändringar tillsammans med andra. Omställning har väldigt mycket med social samvaro och värderingar att göra och därför behöver det ske i […]

Hej månadens omställare: Peo Eriksson

Hej där Peo! Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? Efter att ha varit engagerad i olika miljöorganisationer under lång tid fick jag genom diverse tidningar och böcker nys om att det fanns en organisation som hade ett helhetstänk jag inte stött på tidigare. Omställningsrörelsen hette den och när jag gått min första […]