Författar-arkiv: Amanda Martling

Hej månadens omställare Elisabet Larberg!

Foto: Margareta Rhedin 92-åriga Elisabet Larberg är omställare och verksam i Vikenodlarna i Karlstad. Hon började med stadsodling för fem år sedan genom Omställning Karlstad.   Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det är resultatet av många års engagemang. Jag har intresserat mig mycket för miljön hela mitt liv och alltid […]

Hej månadens omställare David Bennett!

Foto: Privat. David Bennett är radhusbonde samt engagerad i Omställningsrådet och kursen Vad är en by? ”Omställning är en praktisk sak man kan göra för att engagera sig själv och andra i närheten”, säger David Bennett. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det var först insikten om att det finns väldigt […]

Hej månadens omställare Helena von Bothmer!

Foto: Stefan von Bothmer Helena von Bothmer är grundare av Kosters trädgårdar, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. På senare år har Helena von Bothmer engagerat sig allt mer i inre omställning och sociala perspektiv på hållbarhet. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag känner inte att det finns något alternativ. Vi måste hitta […]

Hej månadens omställare Marjo Marthin!

Foto: Lärkan Hagström Marjo Marthin är initiativtagare till den ideella föreningen Kulturand som sedan 2010 driver verksamheten Ekobygg med lera i Järbo i Gästrikland, där hon även är verksamhetsledare. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – När omställningsrörelsen kom in i mitt medvetande var det som att allt det som jag […]

Hej månadens omställare Christopher Wegweiser!

Foto: Privat Månadens omställare Christopher Wegweiser undervisar i resilient entreprenörskap på Holma folkhögskola i Lund. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag gick igenom stegen som många går igenom och fortsätter att gå igenom när man lär sig om globala kontexter, klimatförändring och resurshantering. Jag kände väl lite ilska och […]

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

Foto: Oscar Poulsen  – Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Från början var det nog när jag märkte att pengar som behövdes till […]

Hej månadens omställare Ylva Lundin!

Foto: Privat Ylva Lundin startade Omställning Alingsås och ställer nu om på Östängs gård. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag hade länge levt ett liv där jag köpte det mesta second hand, källsorterade, åkte kollektivt och handlade ekologiskt. Men när jag började läsa in mig på peak oil förstod […]

Hej månadens omställare Annevi Sjöberg!

Foto: Privat Annevi Sjöberg är miljövetare och lärare i permakultur,var med och startade Permakultur Stjärnsund samt är en av författarna till boken Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det är en ganska lång resa som skett stegvis. Genom att jag hela låg- och mellanstadiet […]

Hej månadens omställare Giséla Linde!

Foto: Marcus Sandberg Giséla Linde är journalist, föreläsare och författare till boken Lev enklare. Idéer för en hållbar livsstil! Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag har alltid varit lite energi-skör och haft lätt att bli trött och dränerad. Så jag har varit tvungen att lära mig vara lyhörd och […]

Hej månadens omställare Eva Sanner!

Foto: Zita Marias Månadens omställare Eva Sanner är författare, psykosyntesterapeut och ordförande för Omställning Hällungebygden. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag tror att det var möjligheten att göra förändringar tillsammans med andra. Omställning har väldigt mycket med social samvaro och värderingar att göra och därför behöver det ske i […]